Kredītmaksājumu apdrošināšana

 • Izmaksā atlīdzību darba zaudēšanas vai darbnespējas gadījumā

 • Personalizēts piedāvājums

 • Savs apdrošināšanas konsultants

 • Palīdzība atlīdzības gadījumā

 • Apdrošināšana pieejama tikai Altero aizdevuma klientiem

Izdevīgs piedāvājums

Kas ir kredītmaksājumu apdrošināšana?

Šajā gadījumā tiek apdrošinātas Tavas finansiālās intereses, gadījumā, ja tiek zaudēti ienākumi pagaidu darbnespējas vai bezdarba gadījumā. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātājs pārskaitīs uz Tavu kontu līgumā noteikto apdrošinājuma summu.


Saņemt piedāvājumu

Kādos gadījumos tiek izmaksāta atlīdzība?

Kredītmaksājumu apdrošināšanā pieejami dažādi segumi un limiti.

Saņem personalizētu cenas piedāvājumu, aizpildot pieteikumu.

Saņemt piedāvājumu

Galvenie nosacījumi līguma slēgšanai

 • Aizdevums ņemts caur Altero salīdzināšanas platformu
 • Noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku vai vismaz 13 mēnešiem
 • Dzīvesvietas adrese un darba vieta ir Latvija
 • Polisei tiek piemērots sākotnējais gaidīšanas periods: darba nespējas (ilgstošas slimības) risks stājas spēkā pēc 30 dienām no polises sākuma datuma, savukārt bezdarba risks – pēc 60 dienām

Biežāk uzdotie jautājumi

Nē, pašnodarbinātās personas šai apdrošināšanai nevar pieteikties. Tā pieejama tikai personām, kas nodarbinātas uz darba līguma pamata, kas aptver vismaz 13 mēnešu periodu (noteikta laika nodarbinātība) vai kas noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Nē, par katru kredītu jāslēdz atsevišķs apdrošināšanas līgums.

Jā, Tavs pašriska apmērs būs norādīts polisē.

Maksimālais apdrošināšanas atlīdzības periods ir 11 mēneši.

 • Saslimšanas, kas saistītas ar iepriekšējo veselības stāvokli
 • Gadījumi, kad apdrošinātā persona pati neslimo, bet, piemēram, aprūpē slimu radinieku (izņemot bērni līdz 18 gadu vecumam).
 • Grūtniecība vai dzemdības (izņemot ar grūtniecību saistītas komplikācijas)
 • Karantīna, pašizolācija
 • Pandēmija, epidēmija (izņemot gripas epidēmiju)
 • Gadījumi, kas tieši saistīti ar alkohola, narkotisko vielu vai citu aizliegto vielu lietošanu.

Piesaki to apdrošinātājam un iesniedz visus nepieciešamos dokumentus.

Altero.lv partneri

 • ergo
 • gjensidige
 • if
 • compensa
 • balta
 • bta
 • balcia
 • ban

Altero.lv partneri

 • ergo
 • gjensidige
 • if
 • compensa
 • balta
 • bta
 • balcia
 • ban