Salīdzini banku maksājumu kontus:

Iekšbankas (uz savu kontu) Iekšbankas (uz citu kontu) Uz citu banku (SEPA)
€ 0.00 € 0.00 € 0.35
€ 0.00 € 0.00 € 0.36
€ 0.00 € 0.40 € 0.40
€ 0.00 € 0.00 € 0.50
€ 0.00 € 0.00 € 0.40
€ 0.00 € 0.00 € 0.36
€ 0.00 € 0.00 € 0.36
€ 0.00 € 0.00 € 0.36
€ 0.00 € 0.00 € 0.20
€ 0.00 € 0.00 € 0.50
€ 0.00 € 0.20 € 0.35
€ 0.00 € 0.70 € 0.30
€ 0.00 € 0.14 € 0.36
€ 0.00 € 3.00 € 0.50
€ 0.00 € 0.00 € 0.36