Salīdzini banku maksājumu kontus:

Iekšbankas (uz savu kontu) Iekšbankas (uz citu kontu) Uz citu banku (SEPA)
€ 5.00 € 5.00 € 5.35
€ 3.00 € 3.00 € 4.00
€ 3.50 € 3.50 € 3.50
€ 5.00 € 5.00 € 5.50
€ 0.00 € 1.00 € 2.00
€ 5.00 € 5.00 € 5.00
€ 0.00 € 0.50 € 1.50
€ 1.40 € 1.40 € 2.50
€ 0.00 € 1.00 € 2.00
€ 3.00 € 3.00 € 3.50
€ 3.00 € 3.00 € 3.00
€ 0.70 € 1.50 € 0.60
€ 3.00 € 3.00 € 4.00
€ 0.00 € 3.00 € 0.50
€ 3.00 € 3.00 € 3.00