Piekrišana par datu apstrādi

 

Informācija par personas datu apstrādi interneta vietnē Altero.lv

Altero.lv – SIA “Altero”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103981737, interneta vietne www.altero.lv;

Termini

Sadarbības partneri – kredītdevēji, ar kuriem Altero SIA ir noslēgts sadarbības līgums;

Klients – ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Altero.lv sniegtos pakalpojumus;

Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt;

Darbinieks - fiziska persona, kura atrodas faktiskās darba tiesiskajās attiecībās ar Altero.lv uz darba līguma vai cita tiesiska darījuma pamata vai pilnvarotās personas;

Pieteikums – klientam prasītā informācija;

Personas dati - ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu;

Klienta skats - Altero.lv interneta vietnes sadaļa, kura tiek atspoguļota katram klientam individuāli un kurā tiek atrādīti kredīta piedāvājumi;

Sīkdatnes - maza teksta datne, kas tiek saglabāta datorā vai citā lietotajā ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī) brīdī, kad Tu apmeklē tīmekļa vietni. Teksta datnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai konkrētas tīmekļa vietnes apmeklētājiem uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi. Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumiem, palīdz uzlabot vietnes funkcionalitāti un piedāvāt piemērotu saturu un reklāmas.

1. Datu pārzinis un tā kontaktinformācija:

Personas datu pārzinis ir SIA “Altero”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103981737, juridiskā adrese Mūkusalas iela 42A, Rīga, tālruni +371 265 831 44, e-pasts info@altero.lv .

2. Personas datu apstrādes nolūki:

Datu apstrādes tiesiskais pamats: klienta personas datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta).

Attiecīgi Altero.lv veiktie pasākumi:

2.1. Kreditēšanas pakalpojumu starpniecība;
2.2. Klienta pieteikuma nosūtīšana Sadarbības partneriem (skatīt 4. punktu) kredītspējas izvērtēšānai, lai saņemtu no tiem kreditēšanas piedāvājumus un atspoguļotu Altero.lv klienta skatā;
2.3. Altero.lv darbinieku un sadarbības partneru komunikācijai ar klientu ar e-pasta, SMS un telefonu zvanu starpniecību, lai varētu sniegt Altero.lv pakalpojumu.

3. Apstrādātās personu datu kategorijas Altero.lv interneta vietnē:

4. Personas datu saņēmēji: 

4.1. Klienta personas dati tiek nosūtīti zemāk norādītiem Sadarbības partneriem, kuru privātuma politikās ir norādītas viņu leģitīmās intereses:

Nr. Sadarbības partneris Personas datu apstrādes noteikumi
 1  Bigbank AS Latvijas filiāle (Reģ.Nr. 40103200513)  https://www.bigbank.lv/
 2  AS Citadele banka (Reģ.Nr. 40103303559)  https://www.citadele.lv/
 3  TF BANK AB (Reģ. Nr. 556158-1041)  https://www.tfbank.lv/
 4  SIA InCREDIT GROUP (Reģ. Nr. 40103307404)  https://www.incredit.lv/lv/privatuma-atruna
 5  Aizdevums.lv SIA (Reģ. Nr.  40003468776)  https://www.aizdevums.lv/lv/privatums_info
 6  Nordic Finance SIA (Reģ. Nr. 40003773271)  http://iespejukredits.lv/
 7  NORD līzings SIA (Reģ. Nr.  40103472462)  https://nordlizing.lv/lv
 8  West Kredit AS (Reģ. Nr.  40003270389)  https://www.westkredit.lv/
 9  IPF Digital Latvia SIA (Reģ. Nr. 50003913651)  https://credit24.com/lv/pazinojums-par-privatumu/
 10  Vita Credit SIA  (Reģ. Nr.40103463544)  https://vitacredit.lv/
 11  Ferratum bank PLC (Reģ. Nr. C 56251)  https://www.ferratum.lv/
 12  Mogo AS (Reģ.Nr.  50103541751)  https://www.mogo.lv/lv/privacy-policy
13 Grand Credit SIA (Reģ. Nr. 50003952521)  https://grandcredit.lv/
14 AS „LATEKO LĪZINGS” (Reģ. Nr. 40003366651)  https://www.latcredit.lv/
15 Latvijas Hipotēkā SIA (Reģ. Nr. 40103162565) https://latvijashipoteka.lv/

 

4.2.  Sadarbības partneri saņem klienta datus sekojošiem mērķiem:

5. Personas datu glabāšanas termiņi vai glabāšānas kritēriji:

Klienta dati tiks saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Sadarbības partneri uzglabā klienta personas datus atbilstoši privātuma atrunās noteiktajiem termiņiem un paredzētajā kārtībā un normatīvajiem aktiem.

6. Personas datu profilēšana:

Profilēšana ir personas datu automātiska apstrāde. Sadarbības partneri, kuri norādīti 6. punktā, var laicīgi norādīt klientu pieteikumu saņemšanas parametrus. Klienta pieteikums tiek profilēts un tālāk tiek nosūtīts atbilstošajiem Sadarbības partneriem. Jautājumu gadījumā par profilēšanu klients var sazināties rakstiski sūtot e-pastu uz info@altero.lv.

7. Klienta (datu subjekta) tiesības:

7.1. Būt informētam par datu apstrādes mērķiem pirms jebkuras datu nodošanas;

7.2. Klientam ir tiesības iebilst pret datu apstrādes turpināšanu, kā arī atsaukt iepriekš dotu piekrišanu datu apstrādei;

7.3. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

7.4. Saņemt informāciju, vai Altero.lv apstrādā datu subjekta personas datus, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem; 

7.5. Pieprasīt Klienta personas datu “Aizmiršanu”, rakstot uz e-pastu info@altero.lv;

7.6. Saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem, un ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);

7.7. Lai izskatītu iespēju realizēt 7.punktā minētās klienta (datu subjekta) tiesības, klientam pieprasījums jāsūta uz info@altero.lv ;

7.8. Altero.lv apstrādā klienta pieprasījumu cik vien ātri tas ir iespējams. Klientam ir tiesības pieprasīt piekļuvi datiem, kurus Altero.lv apstrādē, bez maksas 2 reizes kalendārā gada laikā. Ja klients pieprasa informāciju vairāk kā divas reizes gadā, tad Altero.lv ir tiesības prasīt atlīdzību, kura atbilst izmaksām, kuras Altero.lv rodas, izpildot šo pieprasījumu. 

7.9. Tiesību pārkāpuma gadījumā datu subjekta ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā. 

8. Personas datu apstrādes drošība:

8.1. Klientam sniegtā informācija tiek uzglabāta drošos serveros. Klienta drošībai transakciju dati tiek šifrēti;

8.2. Altero.lv veiktās personas datu apstrādes ietvaros piekļuve Klienta personas datiem ir tikai Altero.lv pilnvarotiem darbiniekiem un Altero.lv sadarbības partneru pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai un kuri apstrādā Klientu personas datus, ievērojot tiesību aktos noteiktās personas datu apstrādes tehniskās un organizatoriskās prasības;

8.3. Klienta datu aizpildīšanai Altero.lv un piekļuvei Altero.lv datu apstrādes sistēmai tiek izmantots SSL protokols.

9. Izmaiņas privātuma politikā

Aktuālā Altero.lv privātuma politika ir apskatāma interneta vietnē. Attiecīgi arī ar privātuma politikas izmaiņām ir iespējams iepazīties Altero.lv interneta vietnē.

10. Sīkdatņu izmantošanas politika

Altero.lv tiek izmantotas sekojošas sīkdatnes attiecīgiem izmantošanas mērķiem:

10.1. Lietotāja autentifikācija – paredz lietotāja atpazīšanu un drošāku interneta vietnes izmantošanu;

10.2. Pakalpojumu nodrošināšana un uzturēšana – sīkdatnes, kas funkcionāli atbalsta Altero.lv pakalpojumu nodrošināšanu;

10.3. Google - ļauj nodrošināt labāku piekļuvi mūsu mājaslapai un analizēt lietotāja profilus, lai mēs varētu sniegt servisu atbilstoši lietotāja vajadzībām. Mēs izmantojam šo informāciju, lai papildinātu atskaites par funkcionalitāti un uzlabotu mūsu mājas lapu;

10.4. Hotjar - Izsekot un izvērtēt lietotāja uzvedību, kā arī lietotāja informācijas meklēšanas tendenci, lai veiktu UX/UI uzlabojumus;

10.5. Facebook – izvieto sīkdatnei līdzīgu kodu Tavā interneta pārlūkprogrammā. Tas palīdz analizēt lietotāju plūsmu no Facebook izvietotas reklāmas un palīdz tās optimizēt balstoties uz ievākto informāciju.

Pēc vēlēšanās var sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāka informācija pieeja šeit: aboutcookies.org. Klients var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu vari iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Klientam būs manuāli jāpielāgo daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet vietni, turklāt pastāv iespējamība, ka atsevišķi pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.