О Altero Insurance

Altero Insurance - это страховая брокерская компания, сертифицированная Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK) Латвийской Республики, которая занимается распространением страховых услуг от имени и в интересах клиента. Компания зарегистрирована в реестре страховых и перестраховочных посредников КРФК под номером 06.09.02 / 2297. В нашей команде работают специалисты с опытом работы в страховании более 15 лет.

Informācija par apdrošināšanas starpnieku

Altero Insurance ir reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā, publiskajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā ar reģistrācijas numuru 06.09.02/2297.

Pārliecināties par Altero Insurance reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā var pieprasot informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai vai tās mājas lapā fktk.lv"

Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, Altero Insurance, pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju, noskaidro Klienta prasības un vajadzības, kas ir par pamatu sniegtajām konsultācijām par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu.

Altero Insurance sniedz rekomendācijas un ieteikumus, sagatavo piedāvājumu, pamatojoties uz vispusīgu apdrošinātāju piedāvājumu analīzi. OCTA apdrošināšanā lētākie piedāvājumi tīmekļvietnē tiek izcelti tumšākā krāsā.

Altero Insurance sniedz Klientam objektīvu informāciju par piedāvātajiem apdrošināšanas produktiem saprotamā veidā, lai klients, pamatojoties uz saņemto informāciju, varētu pieņemt lēmumu. Šo informāciju Altero Insurance sagatavo atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai un Klienta kategorijai.

Altero Insurance ir līgumiskas saistības nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu sekojošu apdrošinātāju interesēs:


Balcia Insurance SE
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1010

Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Balta”
Juridiskā adrese: Biķernieku iela 17, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1039

AAS “BTA Baltic Insurance Company”
Juridiskā adrese: Sporta iela 11, Rīga, LV-1013

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
Juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-10133

ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle
Juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74, Rīga, LV-1039

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle interesēs
Juridiskā adrese: Vienības gatve 87H, Rīga, LV-1004

“Baltijas Apdrošināšanas Nams” apdrošināšanas akciju sabiedrība
Juridiskā adrese: Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010

Altero Insurance atlīdzības veids par piedāvāto apdrošināšanas līgumu ir atlīdzība (komisija) par apdrošināšanas izplatīšanu, kas ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā.

Altero Insurance nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla, nevienā apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības Altero Insurance, kas aptver 10 un vairāk procentu no Altero Insurance balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.

Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas Informāciju par Apdrošināšanas starpnieka darbību, Apdrošināšanāšanas produkta informācijas dokumentu, Apdrošināšanas noteikumus, rēķinu par polisi un citus apdrošināšanas dokumentus var saņemt bez maksas papīra formā Altero Insurance birojā.

Altero Insurance tīmekļa vietnē www.altero.lv iespējams iegādāties OCTA apdrošināšanu no sekojošiem apdrošinātājiem: Balcia Insurance SE, Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Balta”, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle. Lai saņemtu “Baltijas Apdrošināšanas Nams” apdrošināšanas akciju sabiedrība un AAS “BTA Baltic Insurance Company” OCTA piedāvājumu, jāsazinās ar Altero Insurance, rakstot e-pastu uz apdrosinasana@altero.lv

Informācija atjaunota 30.06.2022.

Kontakti un rekvizīti

Nosaukums: SIA Altero Insurance
Reģistrācijas numurs: 40203251681
E-pasts: apdrosinasana@altero.lv
Tālrunis: +371 22196655

Darba laiks:
Darba dienās 9.00 – 18.00

Klientu sūdzību izskatīšana

Ikvienai personai ir tiesības iesniegt ārpustiesas ceļā sūdzību Altero Insurance par Altero Insurance sniegtajiem pakalpojumiem. Sūdzību izskatīšanas procedūra pieejama www.altero.lv mājaslapā šeit

Apdrošināšanas noteikumi

OCTA likums

AAS Balcia

Apdrošināšanas noteikumi
Atlīdzība pie Balcia
Diennakts auto palīdzība
Sauszemes tranportlīdzekļa vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
OCTA standartlīgums


AAS Balta

Apdrošināšanas noteikumi
Atlīdzība pie sava apdrošinātāja
OCTA plus zādzība
Palīdzība uz ceļa

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
OCTA standartlīgums
OCTA "Zaļā karte"


AAS BAN

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
OCTA standartlīgums


AAS BTA

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
OCTA standartlīgums


AAS Compensa

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
OCTA standartlīgums
Zelta OCTA
Zelta OCTA noteikumi


AAS Ergo

Apdrošināšanas noteikumi
DubultOCTA noteikumi
DubultOCTA noteikumu pielikums Nr.1
Vadītāja nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
OCTA standartlīgums
OCTA "Zaļā karte"


AAS Gjensidige

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
OCTA standartlīgums
OCTA "Zaļā karte"
OCTA Robežlīgums


AAS IF

Apdrošināšanas noteikumi
OCTA+ noteikumi
Sauszemes transportlīdzekļu vadītāju nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
OCTA standartlīgums (Nr. 2020/02)
OCTA+ apdrošināšana (Nr. 2020/01)
OCTA "Zaļā karte" (Nr. 2018/01)
OCTA Robežlīgums (Nr. 2021/01)
Sauszmes transportlīdzekļu vadītāju nelaimes gadījumu apdrošināšana (Nr. 2021/01)


Citi noteikumi
Ja Tev nepieciešami citi noteikumi, kurus šeit nevari atrast, droši sazinies ar mums e-pastā apdrosinasana@altero.lv

Informācija atjaunota 30.06.2022