Datu apstrādes noteikumi

Pakalpojuma sniedzējs – Konta informācijas pakalpojumu sniedz OÜ Krediidiregister (12400621, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, A. Weizenbergi tn 20, 10150), uzņēmumam ir Igaunijas finanšu regulatora izsniegta licence ar mēķi sniegt pakalpojumus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Licences Nr. 4.1-1/170).

Konta informācijas pakalpojums – pieprasījums bankām pēc tam, kad lietotājs ir devis piekrišanu piekļūt lietotāja kontkiem. Pakalpojuma sniedzējs pieprasīs transakcijas datus, analizēs šos datus un nosūtīs izanalizētos datus partnerim kredīta lēmuma pieņemšanai.

Lietotājs – persona, kura piekrīta noteikumiem un dod nepārprotamu piekrišanu OÜ Krediidiregister, lai pieprasītu transakcijas datus, veiktu to analīzi un nosūtītu tos Partnerim. Lietotājam ir tiesības atsaukt sniegto piekrišanu, iegūt pārskatu par personas datiem, kurus apstrādājis Pakalpojumu sniedzējs, un pieprasīt Lietotāja personas datu dzēšanu.

Partneris – uzņēmums, kurš izmantos lietotāja bankas transakcijas datus un to analīzi, lai pieņemtu kredīta lēmumu par Lietotāju.

Piekrišanas derīguma termiņš – īstermiņa piekrišana tiek dota uz 90 dienām, šajā laikā Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt jaunus datus un iesniegt partnerim jaunu analīzi.

Piekrišanas ierobežojums – pakalpojuma sniedzējs piekļuvi analīzei var sniegt tikai vienam konkrētam partnerim. Pakalpojumu sniedzējs var izmantot datu analīzi, lai izstrādātu un uzlabotu datu klasificēšanu un analīzi.

Datu glabāšana un lietotājam sniegta informācija – pakalpojuma sniedzējs pabeigto analīzi var uzglabāt 1 gadu. Pakalpojuma sniedzējs sniegs pārskatu par pabeigtu analīzi, kas veikta par lietotāju un partneriem, kuri ir pieprasījuši analīzi.

Konfidecialitāte un drošība – pakalpojuma sniedzējs nodrošinās lietotāja datu un analīzes konfidencialitāti. Pakalpojuma sniedzējs veiks atbisltošus pasākumus, lai Lietotāja dati būtu droši.

Pakalpojuma nosacījumu maiņa – Pakalpojuma noteikumus pakalpojums var mainīt un/ vai atjaunināt, paziņojot par to 30 dienu laikā.

Visus iespējamos strīdus risina sarunu ceļā, ja pusēm neizdodas panākt kompromisu, strīdu izšķir Harjumaa apbagala tiesā (Harju Maakohus).