Auto fotografēšanas instrukcija KASKO apdrošināšanas polises noslēgšanai

Tranportlīdzekļa fotografēšanas instrukcija sagatavota apdrošināšanas līgumu noslēgšanai ar apdrošināšanas brokera Altero Insurance starpniecību.

Lai noslēgtu apdrošināšanas līgumu, fotografēšana jāveic izvērojot šādus nosacījumus:

 • Fotografēšana jāveic diennakts gaišajā laikā
 • Fotografējot tranportlīdzeklim jābūt tīram
 • Fotogrāfijas sūti uz e-pastu apdrosinasana@altero.lv
 • Fotogrāfijām jābūt iesūtītām līdz polises spēkā stāšanās datumam

Ja nav iespējams veikt transportlīdzekļa fotografēšanu, sazinies ar mums un nofotografēsim Tavu transportlīdzekli atbilstoši prasībām.

Notiekot apdrošināšanas gadījumam, fotogrāfiju neesamība var būt par iemeslu atlīdzības attiekumam.

1

Kreisais sāns pretskatā

Auto jābūt redzamam pilnā garumā.

2

Labais sāns pretskatā

Auto jābūt redzamam pilnā garumā.

3

Priekšējais kreisais stūris pa diagonāli

Fotografējot jābūt redzamam gan transportlīdzekļa sānam, gan priekšpusei, ieskaitot sekojošus elementus:

 • valsts numura zīme
 • tehniskās apskates uzlīme ar identificējama tehniskās apskates datumu.
4

Priekšējais labais stūris pa diagonāli

Fotografējot jābūt redzamam gan transportlīdzekļa sānam, gan priekšpusei, ieskaitot valsts numura zīmi.

5

Aizmugurējais kreisais stūris pa diagonāli

Fotografējot jābūt redzamam gan transportlīdzekļa sānam, gan aizmugurei, ieskaitot valsts numura zīmi.

6

Aizmugurējais labais stūris pa diagonāli

Fotografējot jābūt redzamam gan transportlīdzekļa sānam, gan aizmugurei, ieskaitot valsts numura zīmi.

7

Priekšpuse

Fotogrāfijā jābūt redzamai visai auto priekšpusei pretskatā.

8

Aizmugure

Fotogrāfijā jābūt redzamai visai auto aizmugurei pretskatā.

9

Viens no riteņiem

Nofotografēts pēc iespējas taisnākā leņķī attiecībā pret kameru.

10

Priekšējais stikls

Nofotografēts no ārpuses.

11

Tranportlīdzekļa salons ar ieslēgtu aizdedzi un aprīkojumu

12

Šasijas numurs

Tas visbiežāk atrodas:

 • vadītāja puses priekšējā vējstiklā
 • motora nodalījumā
 • pie priekšējā pasažiera sēdekļa u.c. vietās.
13

Tranportlīdzekļa reģistrācijas apliecība un drošības sistēmas

Fotogrāfijā jābūt redzamam:

 • visām atslēgām (ar redzamiem zobiņiem, atveramās atslēgas - atvērtas)
 • pultīm, čipiem (ja tādi ir)
 • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībai no abām pusēm.
14

Bojājumi

Jābūt redzamiem virsbūves, tās elementu bojājumiem, švīkām vai stikla bojājumiem, ja tādi ir.