Patēriņa kredīts

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. - 10 gadi

Pārkreditācija

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. - 7 gadi

Auto kredīts

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. - 10 gadi

Saules paneļu kredīts

Līdz 20 000 EUR
Procentu likme gadā No 5,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. - 8 gadi

Hipotekārais kredīts

Līdz 500 000 EUR
Procentu likme gadā No 3%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks Individuāli
Termiņš 3 mēn. - 20 gadi

Kredītu apvienošana

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. -7 gadi

Kredīts remontam

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. -8 gadi

OCTA

Polises iegāde 2 min
 • Periods: 1, 3, 9, 12 mēn.
 • Pieejami OCTA papildprodukti
 • Teritorija: EEK

KASKO

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Teritorija: Latvija, Baltija, Eiropa, NVS
 • Izvēlies pašriska apmēru

Mājokļa apdrošināšana

Segums no pamata līdz visu risku
 • No 0.70 EUR par m2
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads

Ceļojumu apdrošināšana

Segums no pamata līdz premium
 • No 1 EUR dienā
 • Teritorija: Baltija, Eiropa, Visa pasaule
 • Polises iegāde 2 min

Saules paneļu apdrošināšana

Plašs risku segums
 • No 8 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Nav obligāti jāapdrošina nekustamais īpašums

Velo apdrošināšana

No 1,49 EUR mēnesī
 • Apdrošināts velo, skrejritenis, slēpes u.c.
 • Teritorija: Latvija
 • Segums no pamata līdz premium

Mājdzīvnieku apdrošināšana

Arī bezšķirnes mājdzīvniekam
 • No 5 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads

Vispārējās Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

No 1 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Dažādas apdrošinājuma summas
 • Periods: 1 gads

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

No 1 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Teritorija: Latvija
 • Segums no pamata līdz visu risku

Bērnu apdrošināšana

Vecumā no 0 -17 gadiem
 • No 1 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Dažādas apdrošinājuma summas

Ārzemnieku veselības apdrošināšana

Plašs segums un apakšlimiti
 • Dažādi polises termiņi
 • Atbilst PMLP prasībām
 • Vīzas vai uzturēšanas atļaujas saņemšanai

Ūdens transportlīdzekļu apdrošināšana

No 16 EUR mēnesī
 • Laivām, kuteriem, jahtām u.c.
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads

Vēža apdrošināšana

Vecumā no 18 līdz 64 gadiem
 • Polises iegāde 2 min
 • Nodrošina "second opinion"
 • Elastīga apdrošinājuma summa

City Combo

No 1,49 EUR mēnesī
 • Velo, skrejriteniem, slēpēm u.c.
 • Segums no pamata līdz premium
 • Teritorija: Latvija

Nekustamā īpašuma finansējums

Sākot no 1000 EUR
Procentu likme no 0,8% mēn
Piedāvājuma tips Individualizēts
Nosacījums Nekustamais īpašums
Termiņš 3 mēn. - 15 gadi

Finansējums transporta iegādei

Sākot no 1000 EUR
Procentu likme no 0,8% mēn.
Piedāvājuma tips Individualizēts
Nosacījums Transportlīdzeklis
Termiņš 3 mēn. - 5 gadi

Faktorings

Sākot no 500 EUR
Procentu likme No 0,2% mēn
Piedāvājuma tips Individualizēts
Nosacījums Rēķins
Termiņš Līdz 90 dienām

Finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem

Sākot no 1000 EUR
 • Procentu likme: no 0,8% mēn
 • Piedāvājuma tips: Individualizēts
 • Nosacījums: Aktīva darbība > 3 mēn.
 • Periods: 3 mēn. - 5 gadi

Finansējums lauksaimniekiem

Sākot no 1000 EUR
Procentu likme no 1% mēn
Piedāvājuma tips Individualizēts
Nosacījums Lauksaimniecības nozare
Termiņš 3 mēn. - 5 gadi

OCTA apdrošināšana

Periods: 1, 3, 9, 12 mēn
 • Visam autoparkam izdevīgāk
 • Teritorija: EEK
 • Polises iegāde 2 min

KASKO apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Visam autoparkam izdevīgāk
 • Teritorija: Latvija, Baltija, Eiropa, NVS
 • Izvēlies pašriska apmēru

Veselības apdrošināšana

No 25€ par darbnieku/mēn.
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Segums no pamata līdz premium
 • Periods: 1 gads

Komercīpašuma apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Ēkām, būvēm u.c. celtnēm
 • Periods: 1 gads
 • Segums no pamata līdz premium

Ceļojumu apdrošināšana

Grupai atlaide līdz 20%
 • No 1 EUR dienā
 • Segums no pamata līdz premium
 • Teritorija: Baltija, Eiropa, Visa pasaule

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Nepieciešamais atbildības limits
 • Visai komercdarbībai vai atsevišķam projektam

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Piemērota dažādām profesijām
 • Periods: 1 gads
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Nepieciešamais atbildības limits

Speciālās tehnikas apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Dažādai specilizētai tehnikai
 • No pamata līdz visu risku segumam

Iekārtu apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Dažādām iekārtām
 • Individuāls piedāvājums

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Teritorija: Latvija, Visa pasaule
 • Segums no pamata līdz premium
 • Periods: 1 gads

Kravu apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Teritorija: visa pasaule
 • Dažādām kravām

Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Individuāls piedāvājums
 • Dažādām uzņēmējdarbības jomām

Mājlopu apdrošināšana

Ar Valsts un ES atbalstu
 • Ar valsts un ES atbalstu
 • Visam ganāmpulkam
 • Periods: 1 gads

Sējumu apdrošināšana

Ar Valsts un ES atbalstu
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Pret krusu, lietu, vēju utt.
 • Dažādiem kultūraugiem

Patēriņa kredīts

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. - 10 gadi

Pārkreditācija

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. - 7 gadi

Auto kredīts

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. - 10 gadi

Saules paneļu kredīts

Līdz 20 000 EUR
Procentu likme gadā No 5,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. - 8 gadi

Hipotekārais kredīts

Līdz 500 000 EUR
Procentu likme gadā No 3%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks Individuāli
Termiņš 3 mēn. - 20 gadi

Kredītu apvienošana

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. -7 gadi

Kredīts remontam

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. -8 gadi

OCTA

Polises iegāde 2 min
 • Periods: 1, 3, 9, 12 mēn.
 • Pieejami OCTA papildprodukti
 • Teritorija: EEK

KASKO

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Teritorija: Latvija, Baltija, Eiropa, NVS
 • Izvēlies pašriska apmēru

Mājokļa apdrošināšana

Segums no pamata līdz visu risku
 • No 0.70 EUR par m2
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads

Ceļojumu apdrošināšana

Segums no pamata līdz premium
 • No 1 EUR dienā
 • Teritorija: Baltija, Eiropa, Visa pasaule
 • Polises iegāde 2 min

Saules paneļu apdrošināšana

Plašs risku segums
 • No 8 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Nav obligāti jāapdrošina nekustamais īpašums

Velo apdrošināšana

No 1,49 EUR mēnesī
 • Apdrošināts velo, skrejritenis, slēpes u.c.
 • Teritorija: Latvija
 • Segums no pamata līdz premium

Mājdzīvnieku apdrošināšana

Arī bezšķirnes mājdzīvniekam
 • No 5 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads

Vispārējās Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

No 1 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Dažādas apdrošinājuma summas
 • Periods: 1 gads

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

No 1 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Teritorija: Latvija
 • Segums no pamata līdz visu risku

Bērnu apdrošināšana

Vecumā no 0 -17 gadiem
 • No 1 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Dažādas apdrošinājuma summas

Ārzemnieku veselības apdrošināšana

Plašs segums un apakšlimiti
 • Dažādi polises termiņi
 • Atbilst PMLP prasībām
 • Vīzas vai uzturēšanas atļaujas saņemšanai

Ūdens transportlīdzekļu apdrošināšana

No 16 EUR mēnesī
 • Laivām, kuteriem, jahtām u.c.
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads

Vēža apdrošināšana

Vecumā no 18 līdz 64 gadiem
 • Polises iegāde 2 min
 • Nodrošina "second opinion"
 • Elastīga apdrošinājuma summa

City Combo

No 1,49 EUR mēnesī
 • Velo, skrejriteniem, slēpēm u.c.
 • Segums no pamata līdz premium
 • Teritorija: Latvija

Patēriņa kredīts

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. - 10 gadi

Pārkreditācija

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. - 7 gadi

Auto kredīts

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. - 10 gadi

Saules paneļu kredīts

Līdz 20 000 EUR
Procentu likme gadā No 5,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. - 8 gadi

Hipotekārais kredīts

Līdz 500 000 EUR
Procentu likme gadā No 3%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks Individuāli
Termiņš 3 mēn. - 20 gadi

Kredītu apvienošana

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. -7 gadi

Kredīts remontam

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. -8 gadi

OCTA

Polises iegāde 2 min
 • Periods: 1, 3, 9, 12 mēn.
 • Pieejami OCTA papildprodukti
 • Teritorija: EEK

KASKO

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Teritorija: Latvija, Baltija, Eiropa, NVS
 • Izvēlies pašriska apmēru

Mājokļa apdrošināšana

Segums no pamata līdz visu risku
 • No 0.70 EUR par m2
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads

Ceļojumu apdrošināšana

Segums no pamata līdz premium
 • No 1 EUR dienā
 • Teritorija: Baltija, Eiropa, Visa pasaule
 • Polises iegāde 2 min

Saules paneļu apdrošināšana

Plašs risku segums
 • No 8 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Nav obligāti jāapdrošina nekustamais īpašums

Velo apdrošināšana

No 1,49 EUR mēnesī
 • Apdrošināts velo, skrejritenis, slēpes u.c.
 • Teritorija: Latvija
 • Segums no pamata līdz premium

Mājdzīvnieku apdrošināšana

Arī bezšķirnes mājdzīvniekam
 • No 5 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads

Vispārējās Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

No 1 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Dažādas apdrošinājuma summas
 • Periods: 1 gads

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

No 1 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Teritorija: Latvija
 • Segums no pamata līdz visu risku

Bērnu apdrošināšana

Vecumā no 0 -17 gadiem
 • No 1 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Dažādas apdrošinājuma summas

Ārzemnieku veselības apdrošināšana

Plašs segums un apakšlimiti
 • Dažādi polises termiņi
 • Atbilst PMLP prasībām
 • Vīzas vai uzturēšanas atļaujas saņemšanai

Ūdens transportlīdzekļu apdrošināšana

No 16 EUR mēnesī
 • Laivām, kuteriem, jahtām u.c.
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads

Vēža apdrošināšana

Vecumā no 18 līdz 64 gadiem
 • Polises iegāde 2 min
 • Nodrošina "second opinion"
 • Elastīga apdrošinājuma summa

City Combo

No 1,49 EUR mēnesī
 • Velo, skrejriteniem, slēpēm u.c.
 • Segums no pamata līdz premium
 • Teritorija: Latvija

Nekustamā īpašuma finansējums

Sākot no 1000 EUR
Procentu likme no 0,8% mēn
Piedāvājuma tips Individualizēts
Nosacījums Nekustamais īpašums
Termiņš 3 mēn. - 15 gadi

Finansējums transporta iegādei

Sākot no 1000 EUR
Procentu likme no 0,8% mēn.
Piedāvājuma tips Individualizēts
Nosacījums Transportlīdzeklis
Termiņš 3 mēn. - 5 gadi

Faktorings

Sākot no 500 EUR
Procentu likme No 0,2% mēn
Piedāvājuma tips Individualizēts
Nosacījums Rēķins
Termiņš Līdz 90 dienām

Finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem

Sākot no 1000 EUR
 • Procentu likme: no 0,8% mēn
 • Piedāvājuma tips: Individualizēts
 • Nosacījums: Aktīva darbība > 3 mēn.
 • Periods: 3 mēn. - 5 gadi

Finansējums lauksaimniekiem

Sākot no 1000 EUR
Procentu likme no 1% mēn
Piedāvājuma tips Individualizēts
Nosacījums Lauksaimniecības nozare
Termiņš 3 mēn. - 5 gadi

OCTA apdrošināšana

Periods: 1, 3, 9, 12 mēn
 • Visam autoparkam izdevīgāk
 • Teritorija: EEK
 • Polises iegāde 2 min

KASKO apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Visam autoparkam izdevīgāk
 • Teritorija: Latvija, Baltija, Eiropa, NVS
 • Izvēlies pašriska apmēru

Veselības apdrošināšana

No 25€ par darbnieku/mēn.
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Segums no pamata līdz premium
 • Periods: 1 gads

Komercīpašuma apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Ēkām, būvēm u.c. celtnēm
 • Periods: 1 gads
 • Segums no pamata līdz premium

Ceļojumu apdrošināšana

Grupai atlaide līdz 20%
 • No 1 EUR dienā
 • Segums no pamata līdz premium
 • Teritorija: Baltija, Eiropa, Visa pasaule

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Nepieciešamais atbildības limits
 • Visai komercdarbībai vai atsevišķam projektam

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Piemērota dažādām profesijām
 • Periods: 1 gads
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Nepieciešamais atbildības limits

Speciālās tehnikas apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Dažādai specilizētai tehnikai
 • No pamata līdz visu risku segumam

Iekārtu apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Dažādām iekārtām
 • Individuāls piedāvājums

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Teritorija: Latvija, Visa pasaule
 • Segums no pamata līdz premium
 • Periods: 1 gads

Kravu apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Teritorija: visa pasaule
 • Dažādām kravām

Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Individuāls piedāvājums
 • Dažādām uzņēmējdarbības jomām

Mājlopu apdrošināšana

Ar Valsts un ES atbalstu
 • Ar valsts un ES atbalstu
 • Visam ganāmpulkam
 • Periods: 1 gads

Sējumu apdrošināšana

Ar Valsts un ES atbalstu
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Pret krusu, lietu, vēju utt.
 • Dažādiem kultūraugiem

Nekustamā īpašuma finansējums

Sākot no 1000 EUR
Procentu likme no 0,8% mēn
Piedāvājuma tips Individualizēts
Nosacījums Nekustamais īpašums
Termiņš 3 mēn. - 15 gadi

Finansējums transporta iegādei

Sākot no 1000 EUR
Procentu likme no 0,8% mēn.
Piedāvājuma tips Individualizēts
Nosacījums Transportlīdzeklis
Termiņš 3 mēn. - 5 gadi

Faktorings

Sākot no 500 EUR
Procentu likme No 0,2% mēn
Piedāvājuma tips Individualizēts
Nosacījums Rēķins
Termiņš Līdz 90 dienām

Finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem

Sākot no 1000 EUR
 • Procentu likme: no 0,8% mēn
 • Piedāvājuma tips: Individualizēts
 • Nosacījums: Aktīva darbība > 3 mēn.
 • Periods: 3 mēn. - 5 gadi

Finansējums lauksaimniekiem

Sākot no 1000 EUR
Procentu likme no 1% mēn
Piedāvājuma tips Individualizēts
Nosacījums Lauksaimniecības nozare
Termiņš 3 mēn. - 5 gadi

OCTA apdrošināšana

Periods: 1, 3, 9, 12 mēn
 • Visam autoparkam izdevīgāk
 • Teritorija: EEK
 • Polises iegāde 2 min

KASKO apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Visam autoparkam izdevīgāk
 • Teritorija: Latvija, Baltija, Eiropa, NVS
 • Izvēlies pašriska apmēru

Veselības apdrošināšana

No 25€ par darbnieku/mēn.
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Segums no pamata līdz premium
 • Periods: 1 gads

Komercīpašuma apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Ēkām, būvēm u.c. celtnēm
 • Periods: 1 gads
 • Segums no pamata līdz premium

Ceļojumu apdrošināšana

Grupai atlaide līdz 20%
 • No 1 EUR dienā
 • Segums no pamata līdz premium
 • Teritorija: Baltija, Eiropa, Visa pasaule

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Nepieciešamais atbildības limits
 • Visai komercdarbībai vai atsevišķam projektam

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Piemērota dažādām profesijām
 • Periods: 1 gads
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Nepieciešamais atbildības limits

Speciālās tehnikas apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Dažādai specilizētai tehnikai
 • No pamata līdz visu risku segumam

Iekārtu apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Dažādām iekārtām
 • Individuāls piedāvājums

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Teritorija: Latvija, Visa pasaule
 • Segums no pamata līdz premium
 • Periods: 1 gads

Kravu apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Teritorija: visa pasaule
 • Dažādām kravām

Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Individuāls piedāvājums
 • Dažādām uzņēmējdarbības jomām

Mājlopu apdrošināšana

Ar Valsts un ES atbalstu
 • Ar valsts un ES atbalstu
 • Visam ganāmpulkam
 • Periods: 1 gads

Sējumu apdrošināšana

Ar Valsts un ES atbalstu
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Pret krusu, lietu, vēju utt.
 • Dažādiem kultūraugiem

Finansēšana

Altero finanšu salīdzināšanas platforma apvieno vairāk nekā 30 kredītdevējus vienuviet. Altero bezmaksas iespējams noskaidrot kredītu piedāvājumus gan privātpersonām, gan juridiskajām personām. Aizpildot vienu pieteikumu, saņemsi individuālus kredītu piedāvājumus ērti pārskatāmā veida ātrāk nekā 1 stundas laikā.

Finanses

Patēriņa kredīts

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. - 10 gadi

Pārkreditācija

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. - 7 gadi

Auto kredīts

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. - 10 gadi

Saules paneļu kredīts

Līdz 20 000 EUR
Procentu likme gadā No 5,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. - 8 gadi

Hipotekārais kredīts

Līdz 500 000 EUR
Procentu likme gadā No 3%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks Individuāli
Termiņš 3 mēn. - 20 gadi

Kredītu apvienošana

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. -7 gadi

Kredīts remontam

Līdz 25 000 EUR
Procentu likme gadā No 6,9%
Piedāvājuma tips Individualizēts
Izskatīšanas laiks no 10 min
Termiņš 3 mēn. -8 gadi
Apdrošināšana

OCTA

Polises iegāde 2 min
 • Periods: 1, 3, 9, 12 mēn.
 • Pieejami OCTA papildprodukti
 • Teritorija: EEK

KASKO

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Teritorija: Latvija, Baltija, Eiropa, NVS
 • Izvēlies pašriska apmēru

Mājokļa apdrošināšana

Segums no pamata līdz visu risku
 • No 0.70 EUR par m2
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads

Ceļojumu apdrošināšana

Segums no pamata līdz premium
 • No 1 EUR dienā
 • Teritorija: Baltija, Eiropa, Visa pasaule
 • Polises iegāde 2 min

Saules paneļu apdrošināšana

Plašs risku segums
 • No 8 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Nav obligāti jāapdrošina nekustamais īpašums

Velo apdrošināšana

No 1,49 EUR mēnesī
 • Apdrošināts velo, skrejritenis, slēpes u.c.
 • Teritorija: Latvija
 • Segums no pamata līdz premium

Mājdzīvnieku apdrošināšana

Arī bezšķirnes mājdzīvniekam
 • No 5 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads

Vispārējās Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

No 1 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Dažādas apdrošinājuma summas
 • Periods: 1 gads

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

No 1 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Teritorija: Latvija
 • Segums no pamata līdz visu risku

Bērnu apdrošināšana

Vecumā no 0 -17 gadiem
 • No 1 EUR mēnesī
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Dažādas apdrošinājuma summas

Ārzemnieku veselības apdrošināšana

Plašs segums un apakšlimiti
 • Dažādi polises termiņi
 • Atbilst PMLP prasībām
 • Vīzas vai uzturēšanas atļaujas saņemšanai

Ūdens transportlīdzekļu apdrošināšana

No 16 EUR mēnesī
 • Laivām, kuteriem, jahtām u.c.
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads

Vēža apdrošināšana

Vecumā no 18 līdz 64 gadiem
 • Polises iegāde 2 min
 • Nodrošina "second opinion"
 • Elastīga apdrošinājuma summa

City Combo

No 1,49 EUR mēnesī
 • Velo, skrejriteniem, slēpēm u.c.
 • Segums no pamata līdz premium
 • Teritorija: Latvija

Apdrošināšana

Altero finanšu salīdzināšanas platformā apvieno Latvijas lielākos apdrošinātājus. Altero apdrošināšanas starpnieka licences Nr. 06.09.02/2297. Altero platformā ir iespējams salīdzināt dažādus apdrošināšanas produktus gan privātpersonām, gan uzņēmējiem.

Finansēšana

Altero finanšu salīdzināšanas platforma apvieno vairāk nekā 30 kredītdevējus vienuviet. Altero bezmaksas iespējams noskaidrot kredītu piedāvājumus gan privātpersonām, gan juridiskajām personām. Aizpildot vienu pieteikumu, saņemsi individuālus kredītu piedāvājumus ērti pārskatāmā veida ātrāk nekā 1 stundas laikā.

Finanses

Nekustamā īpašuma finansējums

Sākot no 1000 EUR
Procentu likme no 0,8% mēn
Piedāvājuma tips Individualizēts
Nosacījums Nekustamais īpašums
Termiņš 3 mēn. - 15 gadi

Finansējums transporta iegādei

Sākot no 1000 EUR
Procentu likme no 0,8% mēn.
Piedāvājuma tips Individualizēts
Nosacījums Transportlīdzeklis
Termiņš 3 mēn. - 5 gadi

Faktorings

Sākot no 500 EUR
Procentu likme No 0,2% mēn
Piedāvājuma tips Individualizēts
Nosacījums Rēķins
Termiņš Līdz 90 dienām

Finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem

Sākot no 1000 EUR
 • Procentu likme: no 0,8% mēn
 • Piedāvājuma tips: Individualizēts
 • Nosacījums: Aktīva darbība > 3 mēn.
 • Periods: 3 mēn. - 5 gadi

Finansējums lauksaimniekiem

Sākot no 1000 EUR
Procentu likme no 1% mēn
Piedāvājuma tips Individualizēts
Nosacījums Lauksaimniecības nozare
Termiņš 3 mēn. - 5 gadi
Apdrosinasana

OCTA apdrošināšana

Periods: 1, 3, 9, 12 mēn
 • Visam autoparkam izdevīgāk
 • Teritorija: EEK
 • Polises iegāde 2 min

KASKO apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Visam autoparkam izdevīgāk
 • Teritorija: Latvija, Baltija, Eiropa, NVS
 • Izvēlies pašriska apmēru

Veselības apdrošināšana

No 25€ par darbnieku/mēn.
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Segums no pamata līdz premium
 • Periods: 1 gads

Komercīpašuma apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Ēkām, būvēm u.c. celtnēm
 • Periods: 1 gads
 • Segums no pamata līdz premium

Ceļojumu apdrošināšana

Grupai atlaide līdz 20%
 • No 1 EUR dienā
 • Segums no pamata līdz premium
 • Teritorija: Baltija, Eiropa, Visa pasaule

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Nepieciešamais atbildības limits
 • Visai komercdarbībai vai atsevišķam projektam

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Piemērota dažādām profesijām
 • Periods: 1 gads
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Nepieciešamais atbildības limits

Speciālās tehnikas apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Dažādai specilizētai tehnikai
 • No pamata līdz visu risku segumam

Iekārtu apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Dažādām iekārtām
 • Individuāls piedāvājums

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Teritorija: Latvija, Visa pasaule
 • Segums no pamata līdz premium
 • Periods: 1 gads

Kravu apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Teritorija: visa pasaule
 • Dažādām kravām

Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana

Pieejami dalītie maksājumi
 • Periods: 1 gads
 • Individuāls piedāvājums
 • Dažādām uzņēmējdarbības jomām

Mājlopu apdrošināšana

Ar Valsts un ES atbalstu
 • Ar valsts un ES atbalstu
 • Visam ganāmpulkam
 • Periods: 1 gads

Sējumu apdrošināšana

Ar Valsts un ES atbalstu
 • Pieejami dalītie maksājumi
 • Pret krusu, lietu, vēju utt.
 • Dažādiem kultūraugiem

Apdrosinasana

Altero finanšu salīdzināšanas platformā apvieno Latvijas lielākos apdrošinātājus. Altero apdrošināšanas starpnieka licences Nr. 06.09.02/2297. Altero platformā ir iespējams salīdzināt dažādus apdrošināšanas produktus gan privātpersonām, gan uzņēmējiem.

Altero partneri

 • TFBankLV
 • aizdevums2
 • holm
 • Incredit-group
 • ferratum-money
 • Credit24
 • AvaFin
 • primero
 • banknote
 • NovitiFinance
 • sme-finance
 • Mogo
 • vizia
 • capitalia
 • TFBankLV
 • aizdevums2
 • holm
 • Incredit-group
 • ferratum-money
 • Credit24
 • AvaFin
 • primero
 • TFBankLV
 • aizdevums2
 • holm
 • Incredit-group
 • ferratum-money
 • Credit24

Klienta vidējais ietaupījums 1200€ gadā

Piesakies un salīdzini piedāvājumus

Altero.lv klienta vidējais ietaupījums 1200€ gadā