Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā Privātuma politikā mēs skaidrojam, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kad izmantojat Altero sniegtos pakalpojumus un kad pārlūkojat mūsu tīmekļa vietni un savu tiešsaistes kontu, kā arī kad sazināties ar mums pa tālruni, e-pastu, sociālajos tīklos vai citādā veidā.

Šī Privātuma politika apraksta politikas un prakses attiecībā uz jūsu personas datu vākšanu un izmantošanu, kā arī nosaka jūsu tiesības uz privātumu. Mēs apzināmies, ka personas datu aizsardzība ir pastāvīga atbildība, tāpēc mēs varam laiku pa laikam atjaunināt šo Privātuma politiku, integrējot jaunāko personas datu apstrādes praksi.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo Privātuma politiku, un, ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums.

I DEFINĪCIJAS

Šajā Privātuma politikā turpmāk uzskaitītie termini ir definēti šādi: 

 • Mēs - SIA “Altero”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas dibināta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, reģistrācijas numurs 40103981737, juridiskā adrese: Rīga, Mūkusalas iela 42B, LV-1004;

           SIA “Altero Insurance”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas dibināta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, reģistrācijas numurs 40203251681, juridiskā adrese: Rīga, Mūkusalas iela 42B, LV-1004.

           SIA “Altero” un SIA “Altero Insurance” apstrādā jūsu personas datus kā kopīgi pārziņi.

 • Jūs - mūsu klienti, kas izmanto mūsu, kā arī mūsu partneru pakalpojumus, mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji un mūsu partneru darbinieki.
 • Partneris - mūsu partneri, kas sniedz patēriņa kreditēšanas pakalpojumus un apdrošināšanas pakalpojumus (pilnu mūsu partneru sarakstu lūgums skatīt zemāk).
 • Pakalpojumi - pakalpojumi, ko mēs piedāvājam un sniedzam jums, tostarp: (i) aizdevumu salīdzināšanas pakalpojumi; ii) apdrošināšanas produktu salīdzināšanas pakalpojumi; (iii) kredīta starpnieka un apdrošināšanas brokera pakalpojumi, palīdzot jums noslēgt līgumu ar mūsu partneriem.
 • Partneru pakalpojumi - pakalpojumi, ko jums sniedz mūsu partneri, tostarp dažādi kreditēšanas pakalpojumi (piemēram, patēriņa kredīti, auto aizdevumi un finanšu/operatīvais līzings, refinansēšanas pakalpojumi, kredītu apvienošanas pakalpojumi, nekustamā īpašuma aizdevumi, aizdevumi tiešsaistē), kā arī apdrošināšanas produkti.
 • Pieteikums - aizdevuma vai apdrošināšanas produkta pieteikuma veidlapa, kuru iesniedzat mūsu tīmekļa vietnē, lai saņemtu mūsu partneru sniegto pakalpojumu.
 • Piedāvājums - mūsu partneru personalizēts piedāvājums jums noslēgt līgumu, pamatojoties uz jūsu pieteikumā norādīto informāciju.
 • Līgums - līgums par partnera pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgts starp jums un partneri.
 • Tīmekļa vietne - vietne, kas pieejama https://www.altero.lv.
 • Konts - jūsu personīgais konts, kas izveidots tīmekļa vietnē un satur mūsu partneru izveidotos personalizētos pakalpojumu piedāvājumus jums.

II UZ KĀDA JURIDISKA PAMATA MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?
Mēs apstrādājam šajā Privātuma politikā norādītos datus, ņemot vērā šādu juridisko pamatu:

 • līguma noslēgšanas, izpildes, grozīšanas un administrēšanas vajadzībām (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
 • juridisko saistību un uz mums attiecināmo tiesību aktu prasību izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);
 • mūsu un trešo pušu leģitīmo interešu izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);
 • lai rīkotos saskaņā ar jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Piemērojamajos tiesību aktos noteiktajā apmērā un apstākļos uz jūsu personas datu apstrādi var attiekties viens vai vairāki no iepriekšminētajiem juridiskajiem pamatiem.

III KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS VĀCAM UN KĀDIEM MĒRĶIEM MĒS TOS IZMANTOJAM?
3.1. Lai sniegtu personalizētus aizdevumu salīdzināšanas pakalpojumus

Lai mēs varētu sniegt jums personalizētus aizdevumu salīdzināšanas pakalpojumus un nosūtīt jums atbilstošus piedāvājumus no mūsu partneriem, pieteikšanās procesa laikā mēs iegūstam un apstrādājam noteiktu informāciju par jums. Mēs varam sazināties ar jums pa tālruni, gadījumos, ja nepieciešams precizēt pieteikumā norādīto informāciju vai arī, ja neesat pieteikumu aizpildījis līdz galam, sazināsimies ar jums kvalitātes kontroles nolūkos.[MG1] [IV|TB2]

 Lai sniegtu personalizētus aizdevumu salīdzināšanas pakalpojumus

 

Datu kategorijas

 

 

Pieteikšanās procesa laikā jūs sniedzat un mēs ievācam šādus datus (nepieciešamā informācija var atšķirties atkarībā no nepieciešamā aizdevuma veida):
 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 • aizdevuma mērķis, aizveduma veids;
 • vēlamais apmērs un aizdevuma termiņš;
 • finanšu informācija (mēneša ienākumi, esošo aizņēmumu apmērs, kavēto aizdevumu maksājumu vēsture);
 • informācija par nodarbinātību (nodarbinātības veids, darba devējs, nodarbinātības ilgums);
 • informācija par izglītību;
 • informācija par ģimenes stāvokli (ģimenes stāvoklis, informācija par apgādājamiem);
 • informācija par politiski nozīmīgas personas statusu;
 • informācija par labuma guvējiem;
 • informācija par dzīvesvietu (veids, adrese);
 • bankas konta izraksts par pēdējiem sešiem mēnešiem (konta numurs, mēneša naudas plūsma (ieņēmumi un izdevumi), maksātāji, maksājumu saņēmēji, informācija par aizņēmumiem, kavētiem maksājumiem un cita informācija par darījumiem, informācija, kas atspoguļo tērēšanas paradumus, tai skaitā azartspēles, informācija par tiesu izpildītāja rīkotajiem atskaitījumiem no algas);
 • telefonsarunas ieraksts (informācija, ko saņemam no Jums telefonsarunas laikā).

Datu apstrādes juridiskais pamats

 

 • Jūsu pieprasīto darbību veikšana pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
 • Juridisko pienākumu un tiesību aktu prasību ievērošana (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) šādās jomās:
 • maksātspējas izvērtējums;
 • patērētāju tiesību aizsardzība.
 • Leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts):
 • novērtēt potenciālo klientu kredītspēju Altero partneru vārdā ;
 • kvalitātes kontroles nolūkā sazināties ar jums gadījumos, ja neesiet aizpildījuši pieteikumu, lai noskaidrotu, vai jums nav radušās grūtības vai neskaidrības pieteikuma aizpildīšanas procesā;
 • kvalitātes kontroles nolūkā veikt zvana ierakstu

DATU APSTRĀDES ILGUMS

 • Ja mūsu pakalpojumu izmantošanas rezultātā netiek noslēgts līgums ar kādu no mūsu partneriem, jūsu personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā  2 gadus.
 • Ja mūsu Pakalpojumu izmantošanas rezultātā tiek noslēgts līgums ar kādu no mūsu partneriem, jūsu personas dati tiek glabāti līguma spēkā esamības laikā un maksimāli 5 gadus pēc tā termiņa beigām. 
 • Bankas konta izrakstā norādītā informācija tiek dzēsta pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai pēc līguma noslēgšanas, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc piedāvājuma saņemšanas.
 • Zvana ieraksts tiek glabāts 6 mēnešus. 
 • Privātuma politikas VII nodaļā ir uzskaitīti gadījumi un nosacījumi, kad jūsu personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

3.2. Lai sniegtu personalizētus apdrošināšanas produktu salīdzināšanas pakalpojumus

Lai mēs varētu sniegt jums personalizētus apdrošināšanas produktu salīdzināšanas pakalpojumus un nosūtīt jums atbilstošus piedāvājumus no mūsu partneriem, pieteikšanās procesa laikā mēs iegūstam un apstrādājam noteiktu informāciju par jums. Mēs varam sazināties ar jums pa tālruni, gadījumos, ja nepieciešams precizēt pieteikumā norādīto informāciju vai arī, ja neesat pieteikumu aizpildījis līdz galam, sazināsimies ar jums kvalitātes kontroles nolūkos.

Personalizētu apdrošināšanas produktu salīdzināšanas pakalpojumu sniegšana
Datu kategorijas

Pieteikšanās procesa laikā jūs sniedzat un mēs ievācam šādus datus (nepieciešamā informācija var atšķirties atkarībā no nepieciešamā apdrošināšanas veida):

 

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 • apdrošināšanas mērķis, apdrošināšanas veids;
 • vēlamais apmērs un apdrošināšanas termiņš;
 • motorizētā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;
 • motorizētā transportlīdzekļa reģistrācijas sertifikāta numurs;
 • informācija par esošās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas derīguma termiņu;
 • informācija par nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma veids, būvmateriāli, platība, pēdējās renovācijas gads; informācija par ugunsgrēka/zādzības signalizāciju, informācija, vai nekustamais īpašums ir apdzīvots);
 • informācija par plānoto ceļojumu (teritorija, mērķis, ilgums, ceļotāju vecums);
 • informācija par velosipēda reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā;
 • apdrošināšanas saņēmējs;
 • bankas konts, maksājamā summa, apdrošināšanas polises numurs, apdrošināšanas polises veids, apdrošinātājs;
 • telefonsarunas ieraksts (informācija, ko saņemam no Jums telefonsarunas  laikā).
Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu pieprasīto darbību veikšana pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

 

Juridisko pienākumu un tiesību aktu prasību ievērošana (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) šādās jomās:

 • maksātspējas izvērtējums;
 • patērētāju tiesību aizsardzība.

Leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts):

 • kvalitātes kontroles nolūkā sazināties ar jums gadījumos, ja neesiet aizpildījuši pieteikumu, lai noskaidrotu, vai jums nav radušās grūtības vai neskaidrības pieteikuma aizpildīšanas procesā;
 • veikt zvana ierakstu kvalitātes kontroles nolūkā.
DATU APSTRĀDES ILGUMS Ja mūsu pakalpojumu izmantošanas rezultātā netiek noslēgts līgums ar kādu no mūsu partneriem, jūsu personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā  2 gadus.
Ja mūsu Pakalpojumu izmantošanas rezultātā tiek noslēgts līgums ar kādu no mūsu partneriem, jūsu personas dati tiek glabāti līguma spēkā esamības laikā un maksimāli 5 gadus pēc tā termiņa beigām.
Zvana ieraksts tiek glabāts 24 mēnešus.

3.3. Lai sniegtu personalizētus kreditēšanas un apdrošināšanas piedāvājumus no mūsu partneriem

Pēc tam, kad esat iesniedzis mums savu pieteikumu, mēs sadarbībā ar mūsu partneriem sniedzam jums personalizētus piedāvājumus, pamatojoties uz jūsu vajadzībām un vēlmēm. Mēs sazināsimies ar Jums pa tālruni, ja esat saņēmis kāda mūsu partnera piedāvājumu, lai pienācīgi informētu un izskaidrotu piedāvājuma nianses.

  Lai sniegtu personalizētus kreditēšanas un apdrošināšanas piedāvājumus no mūsu partneriem
Datu kategorijas

Lai sniegtu personalizētus piedāvājumus no mūsu partneriem, mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus:

 

vārds, uzvārds;

kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);

aizdevuma piedāvājumā sniegtā informācija (aizdevuma apmērs un ilgums, aizdevuma atmaksas grafiks, aizdevējs, cita būtiska informācija);

apdrošināšanas piedāvājumā sniegtā informācija (apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējs, apdrošināšanas prēmija, ilgums, citi būtiski noteikumi un nosacījumi);

telefonsarunas ieraksts (informācija, ko saņemam no Jums telefonsarunas  laikā).

Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu pieprasīto darbību veikšana pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

 

Juridisko pienākumu un tiesību aktu prasību ievērošana (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) šādās jomās:

 • maksātspējas izvērtējums;
 • patērētāju tiesību aizsardzība.

Leģitīmā interese (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) veikt zvana ierakstu kvalitātes kontroles nolūkā.

DATU APSTRĀDES ILGUMS

Ja mūsu pakalpojumu izmantošanas rezultātā netiek noslēgts līgums ar kādu no mūsu partneriem, jūsu personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā  2 gadus.
Ja mūsu Pakalpojumu izmantošanas rezultātā tiek noslēgts līgums ar kādu no mūsu partneriem, jūsu personas dati tiek glabāti līguma spēkā esamības laikā un maksimāli 5 gadus pēc tā termiņa beigām.
 

Zvana ieraksts tiek glabāts 6 mēnešus.
Privātuma politikas VII nodaļā ir uzskaitīti gadījumi un nosacījumi, kad jūsu personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

3.4. Starpnieka pakalpojumi, noslēdzot līgumu starp jums un partneri

Daži partneri piedāvā iespēju līgumu parakstīt elektroniski, izmantojot Smart-ID lietotni vai e-parakstu.

Starpnieka pakalpojumi, noslēdzot līgumu starp jums un partneri
Datu kategorijas

Parakstot līgumu, tai skaitā parakstot to elektroniski, jūs sniedzat un mēs ievācam šādus datus (nepieciešamā informācija var atšķirties atkarībā no tā, kā jūs izlemjat parakstīt dokumentu):

 

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 • aizdevuma līguma gala versijā iekļautā informācija (aizdevuma apmērs un ilgums, aizdevuma atmaksas grafiks, aizdevējs, cita būtiska informācija);
 • apdrošināšanas līguma gala versijā iekļautā informācija (apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējs, apdrošināšanas prēmija, ilgums, citi būtiski noteikumi un nosacījumi).
 • adrese (gadījumā, ja līgums tiek nogādāts ar kurjera pakalpojumu);
 • cita informācija, kas nepieciešama, lai līgumu parakstītu elektroniski.
Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu pieprasīto darbību veikšana pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Juridisko pienākumu un tiesību aktu prasību ievērošana (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) šādās jomās:

 • maksātspējas izvērtējums;
 • patērētāju tiesību aizsardzība.
DATU APSTRĀDES ILGUMS Līgums (parakstīts vai neparakstīts) tiek glabāts ne ilgāk kā 360 dienas.
Privātuma politikas VII nodaļā ir uzskaitīti gadījumi un nosacījumi, kad jūsu personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

3.5. Pakalpojuma sniedzējs, ja Jūs iegādājaties apdrošināšanas polisi no mūsu partnera izmantojot mūsu tīmeklā vietni:

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.


3.6. Tiešais mārketings, mārketings

3.6.1. Paziņojumi, piedāvājumi un informācija pa e-pastu, SMS, telefonu

Kad jūs sniedzat mums savu piekrišanu, mēs apstrādājam no jūsu pieteikuma iegūtos jūsu personas datus, lai sniegtu vispārīgus un personalizētus mūsu partneru piedāvājumus un citu informāciju. Mēs varam nosūtīt jums paziņojumus, piedāvājumus un informāciju pa e-pastu vai SMS, vai zvanot. 

Lai izvēlētos jums sūtāmos paziņojumus un piedāvājumus, labāk iepazītu jūs un jūsu vajadzības, uzlabotu jūsu pieredzi, lietojot mūsu pakalpojumus, automatizētu mārketinga rīku izmantošanu efektīvākai klientu iesaistei, paplašinātu piedāvāto pakalpojumu klāstu un pastāvīgi tos uzlabotu, sniegtu jums atbilstošus, interesantus un noderīgus piedāvājumus un citu informāciju par mūsu pakalpojumiem, mēs analizējam datus, kas saistīti ar jūsu uzvedību, mūsu pakalpojumu lietošanas paradumiem un/vai citām pazīmēm, un mēs izmantosim šos datus, lai grupētu klientus.

Paziņojumi, piedāvājumi un informācija pa e-pastu un SMS
Datu kategorijas

Lai sniegtu jums atbilstošus paziņojumus, piedāvājumus un informāciju, mēs apstrādājam šādus datus:

 

 • vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 • telefonsarunas ieraksts (informācija, ko saņemam no Jums telefonsarunas  laikā).cita būtiska informācija, ko jūs mums sniedzat pieteikuma procesā.
Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) saņemt mūsu partneru piedāvājumus un informāciju, kā arī, ciktāl piemērojams, piekrišanu, ko esat iesniedzis pirms šīs Privātuma politikas spēkā stāšanās datuma, lai saņemtu tiešā mārketinga paziņojumus. 

 

Mūsu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts)

 • lai sūtītu jums vispārīgus un personalizētus piedāvājumus un informāciju;
 • lai veiktu mārketinga rīku automatizāciju.
Datu apstrādes ilgums Mēs apstrādāsim jūsu personas datus jūsu piekrišanas spēkā esamības laikā.
Privātuma politikas VII nodaļā ir uzskaitīti gadījumi un nosacījumi, kad šie jūsu personas dati var tikt uzglabāti vai citādi apstrādāti ilgāku laiku.

3.6.2. Mārketings sociālajos medijos 

Mēs administrējam mūsu profilus un kontus sociālajos medijos:

https://www.facebook.com/altero.lv/

https://www.instagram.com/altero.lv/

https://www.linkedin.com/company/altero.lv/?originalSubdomain=lv.

https://www.tiktok.com/altero

Ja jūs interesē mūsu pakalpojumi un sekojat mūsu profiliem sociālajos medijos, mēs ievācam un apstrādājam datus, ko iegūstam tieši no jūsu sociālo mediju konta, lai varētu pārvaldīt savus sociālo mediju kontus.

Mārketings sociālajos medijos
Datu kategorijas Vārds, uzvārds, dzimums, valsts, fotogrāfija, informācija par saziņu kontā (“patīk”, “sekot”, “komentēt”, “dalīties” utt.), nosūtītie paziņojumi, informācija par paziņojumiem (ziņojuma saņemšanas laiks, ziņojuma saturs, ziņojuma pielikumi, sarakstes vēsture u.c.), komentāri, reakcijas uz publicētajiem ierakstiem, dalīšanās, informācija par dalību mūsu organizētajos pasākumos un/vai spēlēs.
Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Mūsu leģitīmās intereses pārvaldīt mūsu sociālo mediju profilus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), Facebook Insights utt.

Datu apstrādes ilgums

Piekrišanas spēkā esamības laiks. 

Personas dati šim mērķim tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr jūs esat reģistrējies noteiktajā sociālajā tīklā.
Privātuma politikas VII nodaļā ir uzskaitīti gadījumi un nosacījumi, kad šie jūsu personas dati var tikt uzglabāti vai citādi apstrādāti ilgāku laiku.

3.7. Statistika, analītikas dati, klientu uzvedības izpēte

Lai uzraudzītu, novērtētu, analizētu un uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, palielinātu pakalpojumu pieejamību, piesaistītu jaunus partnerus, uzlabotu pakalpojumu lietošanas drošību, uzlabotu klientu pieredzi, lietojot pakalpojumus, mēs analizējam dažādus statistikas datus.

Statistika, analītikas dati, klientu uzvedības izpēte
Datu kategorijas Pieteikuma summa, termiņš, aizdevuma mērķis, klienta vecums, klienta ienākumi, klienta izdevumi, informācija par klienta profila apmeklējumiem, e-pasts, darba stāžs, nodarbošanās
Datu apstrādes juridiskais pamats Mūsu leģitīmās intereses analizēt datus, lai palielinātu vērtību gan jums kā klientam, gan mūsu biznesam (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
Datu apstrādes ilgums Ne ilgāk kā 6 mēnešus pēc datu izveides.
Privātuma politikas VII nodaļā ir uzskaitīti gadījumi un nosacījumi, kad šie jūsu personas dati var tikt uzglabāti vai citādi apstrādāti ilgāku laiku.

3.8. Konta, vietnes un mūsu iekšējo sistēmu darbības un drošība

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai identificētu iespējamos pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas, krāpšanas vai citu nelikumīgu darbību draudus, lai aizsargātu tīmekļa vietni, informācijas sistēmas un datus no nesankcionētām modifikācijām, kiberuzbrukumiem, nesankcionētas piekļuves un citiem saistītiem riskiem, nodrošinātu darbību, integritāti, informācijas sistēmu drošību.

Turklāt, sniedzot pakalpojumus mūsu partneriem un pildot līgumsaistības pret mūsu partneriem, mēs apstrādājam arī mūsu partneru darbinieku personas datus, jo īpaši tos, kas saistīti ar piekļuvi mūsu sistēmām un tajās veiktajām darbībām.

Konta, vietnes un mūsu iekšējo sistēmu darbība un drošība
Datu subjektu kategorijas:
 • klienti;
 • mūsu partneru darbinieki.
Datu kategorijas Dati par ierīces operētājsistēmu, ievadi, lietošanu, datiem vai citām darbībām kontā, žurnāla ieraksti, izmaiņas un to vēsture, iestatījumi, citi sistēmas parametri.
Datu apstrādes juridiskais pamats

Mūsu vai trešās puses leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts):

 • nodrošināt konta, vietnes un mūsu informācijas sistēmu drošību, noturību, atgūstamību, izsekojamību, integritāti, funkciju veiktspēju un darbību;
 • nodrošināt nepārtrauktu mūsu pakalpojumu sniegšanu, to atbalstu un uzlabojumus.

Juridisko pienākumu un tiesību aktu prasību ievērošana (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) šādās jomās:

 • personas datu aizsardzība; 
 • informācijas drošība; 
 • citas mums svarīgas jomas.
Datu apstrādes ilgums Žurnālu ieraksti un saistītie ieraksti - līdz 720 dienām.
Privātuma politikas VII nodaļā ir uzskaitīti gadījumi un nosacījumi, kad šie jūsu personas dati var tikt uzglabāti vai citādi apstrādāti ilgāku laiku.

3.9. Krāpšanas novēršana, juridisko prasību izpilde, zaudējumu administrēšana

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai īstenotu mūsu juridiskās prasības un aizstāvētu savas leģitīmās intereses (tostarp krāpšanas novēršanu), aizsargātu mūsu un mūsu partneru un klientu, un citu personu īpašumu un intereses, vāktu pierādījumus par pārkāpumiem un novērstu mūsu, mūsu klientu un citu personu interešu ļaunprātīgu izmantošanu, konta, vietnes, mūsu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī lai administrētu, pārvaldītu un atgūtu mums un mūsu īpašumam nodarītos zaudējumus. 

Krāpšanas novēršana, juridisko prasību izpilde, zaudējumu administrēšana
Datu kategorijas
 • Informācija par radītajiem zaudējumiem, tai skaitā parāda apmērs, datums, vēsture, cita saistītā informācija;
 • jūsu kontā veikto darbību auditācijas pieraksts, kad piesakāties kontā kā mūsu klients, partnera darbinieks vai partneris;
 • visi citi būtiskie personas dati, kas norādīti šajā Privātuma politikā.
Datu apstrādes juridiskais pamats

Mūsu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts):

 • nodrošināt mūsu un mūsu klientu, citu personu īpašuma un mantisko interešu aizsardzību;
 • nodrošināt krāpšanas un citu negodprātīgu darbību novēršanu;
 • administrēt, pārvaldīt un atgūt jebkādus zaudējumus, kas radušies mums vai mūsu īpašumam;
 • nodrošināt mūsu tiesību un leģitīmo interešu ievērošanu.
Datu apstrādes ilgums Dati tiek glabāti līguma spēkā esamības laikā un ne ilgāk kā 5 gadus pēc tā termiņa beigām.
Privātuma politikas VII nodaļā ir uzskaitīti gadījumi un nosacījumi, kad šie jūsu personas dati var tikt uzglabāti vai citādi apstrādāti ilgāku laiku.

3.10. Tīmekļa vietnes administrēšana, atbalstīšana, uzlabojumi

Kad jūs apmeklējat un pārlūkojat mūsu tīmekļa vietni, lai ievāktu statistikas datus un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un apmeklētāju pieredzi, mēs apstrādājam šādus datus:

Tīmekļa vietnes administrēšana, atbalstīšana, uzlabojumi
Datu kategorijas IP adrese, MAC adrese, apmeklējuma datums, apmeklējuma ilgums, apmeklētās lapas, tīmekļa pārlūkošanai izmantotās ierīces un lietotnes utt.
Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Mūsu leģitīmās intereses analizēt datus, lai administrētu, uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, uzlabotu mūsu darbību un radītu vērtību gan jums kā klientam, gan mūsu biznesam (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Datu apstrādes ilgums Skatīt Sīkdatņu politiku https://www.altero.lv/lv/cookies

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Vairāk informācijas par mūsu tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm varat atrast Sīkdatņu politikā.

Mēs izmantojam analītisko pakalpojumu Google Analytics, kas ļauj iegūt un analizēt statistikas datus par tīmekļa vietnes izmantošanu. Vairāk informācijas par Google Analytics un par datiem, kas iegūti ar tā rīkiem, var atrast

https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=en&ref_topic=2919631#zippy=%2Cin-this-article.

Ja nevēlaties, lai Google Analytics rīki reģistrētu jūsu pārlūkošanas informāciju, jūs varat izmantot Google Analytics atteikšanās papildinājumu vai mainīt sīkdatņu iestatījumus.

3.11. Klientu apkalpošanas centra sniegtie pakalpojumi - jautājumi, pieprasījumi, sūdzības, aptaujas

Ja jūs sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas centru pa tālruni un piekrītat, ka jūsu tālruņa zvans tiek ierakstīts, mēs ierakstīsim jūsu sniegto informāciju, tostarp personas datus, lai varētu pienācīgi izskatīt jūsu pieprasījumu un/vai atbildēt uz jūsu jautājumu.

Ja jūs sazināties ar mums rakstiski (pa e-pastu vai citādi), mēs saglabāsim jūsu sazināšanās faktu un sniegto informāciju, tajā skaitā personas datus, lai varētu pienācīgi izskatīt jūsu pieprasījumu un/vai atbildēt uz jūsu jautājumu, pieprasījumu vai sūdzību. 

Mēs varam sazināties ar jums pa tālruni, lai veiktu kvalitātes kontroles aptaujas un noskaidrotu Jūsu viedokli par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.

Klientu apkalpošana - jautājumi, pieprasījumi, sūdzības, aptaujas
Datu kategorijas Tālruņa numurs, no kura zvanāt, vai e-pasta adrese, cita informācija, kas attiecas uz jūsu jautājumu, tostarp, bet ne tikai, vārds, uzvārds, zvana ieraksts, zvana tehniskās detaļas (datums, ilgums utt.), zvanu vēsture; sūdzība, pieprasījums, jautājuma teksts, sūdzības vai cita jautājuma apstākļu apraksts, sūdzības, pieprasījuma, jautājuma vai citas mums sniegtās informācijas pamatojošie dokumenti. 
Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Līguma noslēgšana, izpilde, grozīšana un administrēšana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). 

Mūsu un trešo pušu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Datu apstrādes ilgums Zvanu ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 720 dienas no zvana brīža.
Sūdzības, pretenzijas, rakstiski pieprasījumi, kas saistīti ar mūsu pakalpojumu sniegšanu un/vai kas varētu būt saistīti ar strīdiem, tiek glabāti visu līguma spēkā esamības laikā un ne ilgāk kā 5 gadus pēc tā termiņa beigām, ja vien netiek piemēroti tālāk norādītie ilgākie periodi.
Privātuma politikas VII nodaļā ir uzskaitīti gadījumi un nosacījumi, kad šie jūsu personas dati var tikt uzglabāti vai citādi apstrādāti ilgāku laiku.

IV NO KĀDIEM AVOTIEM MĒS IEGŪSTAM JŪSU DATUS?
Gandrīz visus personas datus mēs saņemam no jums: kad jūs aizpildāt un iesniedzat pieteikumu aizdevuma vai apdrošināšanas produkta piedāvājuma saņemšanai, izveidojat savu kontu un izmantojat to. 

No mūsu partneriem

Mēs iegūstam noteiktus personas datus par jums no mūsu partneriem, kuri sniedz kreditēšanas un apdrošināšanas pakalpojumus. Tie ietver informāciju par partnera sniegto piedāvājumu jums, kā arī jūsu ar partneri noslēgtā līguma saturu. Ja ir kādas sūdzības vai jautājumi par jūsu piedāvājumu vai līgumu, mēs un attiecīgais partneris apmainīsimies ar informāciju par sūdzību vai jautājumu, lai nodrošinātu, ka tā tiek atbilstoši izpētīta un izskatīta.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu partneri apstrādā jūsu personas datus saskaņā ar viņu privātuma politikām.

No trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem

Mēs varam arī paļauties uz trešo pušu pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu jūsu personas datus. Piemēram, ja vēlaties, jūs varat iesniegt savu bankas konta izrakstu par iepriekšējiem sešiem mēnešiem, izmantojot Krediidiregister OU sniegtos konta informācijas pakalpojumus. Krediidiregister OU iegūst nepieciešamo informāciju, piekļūstot jūsu internetbankai.

Tāpat arī, ja izvēlaties iesniegt savu pieteikumu kādam no mūsu pakalpojumu sniedzējiem, attiecīgais pakalpojumu sniedzējs var pārsūtīt mums jūsu pieteikumu saskaņā ar savu privātuma politiku.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu partneri var rīkoties tāpat, apstrādājot jūsu personas informāciju, lai sniegtu jums piedāvājumu. Piemēram, mūsu partneri var paļauties uz dažādu kredītreitinga aģentūru pakalpojumiem un citiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem.

No veida, kādā jūs lietojat tīmekļa vietni un mūsu pakalpojumus

Mēs apkopojam datus par jums, arī pamatojoties uz jūsu darbībām, piemēram, mēs apkopojam datus par to, kā un kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni vai mūsu pakalpojumus, lai varētu izveidot priekšstatu par jums kā klientu. Tas var ietvert informāciju, piemēram, cik apdrošināšanas/aizdevumu piedāvājumus esat saņēmis, informāciju par peles klikšķiem/pieskārieniem, peles kustībām, lapas ritināšanu un tekstu, kas ievadīts veidlapās, kuras mēs ievācam, izmantojot programmatūru, kas uzrauga, kā klients izmanto mūsu tīmekļa vietni. Tas palīdz mums pārraudzīt jums sniegtos pakalpojumus, izstrādāt uzlabojumus savos produktos un pakalpojumos (tostarp izmaiņas mūsu platformā), personalizēt mārketinga komunikāciju.

V VAI MĒS KOPĪGOJAM JŪSU DATUS AR CITIEM?
Partneriem

Nr. Sadarbības partneris Personas datu apstrādes noteikumi  
 1  TF BANK AB
(Reģ. Nr. 556158-1041)
 https://www.tfbank.lv/  
 2  SIA InCREDIT GROUP
(Reģ. Nr. 40103307404)
 https://www.incredit.lv/lv/privatuma-atruna  
 3  Aizdevums.lv SIA
(Reģ. Nr.  40003468776)
 https://www.aizdevums.lv/privatuma-politika  
 4  Nordic Finance SIA
(Reģ. Nr. 40003773271)
 https://iespejukredits.lv/  
 5  NORD līzings SIA
(Reģ. Nr.  40103472462)
 https://nordlizing.lv/lv/  
 6  West Kredit AS
(Reģ. Nr.  40003270389)
 https://www.westkredit.lv/  
 7 IPF Digital Latvia SIA
(Reģ. Nr. 50003913651)
 https://credit24.com/lv/pazinojums-par-privatumu/  
 8  Vita Credit SIA 
(Reģ. Nr.40103463544)
 https://vitacredit.lv/  
 9  Ferratum bank PLC
(Reģ. Nr. C 56251)
 https://www.ferratum.lv/  
 10  Mogo AS
(Reģ.Nr.  50103541751)
 https://www.mogo.lv/lv  
 11 Grand Credit SIA
(Reģ. Nr. 50003952521) 
 https://grandcredit.lv/lv/  
 12 „LATEKO LĪZINGS” AS
(Reģ. Nr. 40003366651) 
https://latekolizings.lv/lv/privatuma-atruna  
 13 Latvijas Hipotēka SIA
(Reģ. Nr. 40103162565)
 https://latvijashipoteka.lv/  
14 Privatbank AS
(Reģ. Nr. 50003086271) 
https://www.privatbank.lv/  
15 Hipocredit AS 
(Reģ. Nr. 40103793931)
https://www.hipocredit.lv/  
16 ERST finance AS
(Reģ. Nr. 41203048956)
https://erstfinance.com/lv/privatuma-politika  
17 Capitalia SE
(Reģ. Nr. 40003933213)
https://www.capitalia.com/lv  
18 Flexidea SIA
(Reģ. Nr. 40203061404)
https://www.flexidea.eu  
19 Monify AS
(Reģ. Nr. 40203083863)
https://www.monify.lv  
20 EstateGuru Latvia SIA
(Reģ. Nr. 42103091576)
https://estateguru.co  
21 Pārkreditācija.lv SIA
(Reģ. Nr. 40103819249)
https://www.parkreditacija.lv  
22 MC Finance AS (Reģ.Nr.40103326532) https://www.mcfinance.lv/privacy-policy  
23

Agrocredit Latvia SIA
(Reģ.Nr.40103479757)

https://agrocredit.lv  
24

SIA Lande Platform

(Reģ.Nr.40203386735)

https://lande.lv  
25

UAB SME Finance (Reģ.Nr.304254910)

https://smefinance.lv  
26

SIA Factris LV1 (Reģ.Nr.40203196125)

https://factris.com/lv/privatima-politika  
27

AS PrivatBank
(Reģ.Nr.50003086271)

https://www.privatbank.lv/noteikumi/personal-data-processing/

 
28

Holm Bank Latvia SIA (Reģ.Nr.54103053771)

https://www.holmbank.lv/lv/privatpersonam/par-holm/privatuma-politika

 
29

Primero Finance AS 
(Reģ.Nr.40203148375)

https://www.primero.lv/privatuma-politika 

 
30

OC Finance SIA

(Reģ.Nr.40103203191)

https://www.moneza.lv/lv/blog/questions/privatuma-politika-speka-no-01-04-2019/

 
31

GC Leasing Baltic, SIA (Reģ.Nr.40203157518)

https://www.grenkeleasing.lv/  
32

Hedge Capital Company SIA

(Reģ.Nr.40103968692)

https://nordcard.eu/lv/privatuma-politika  
33

UAB BLENDER LITHUANIA Latvijas filiāle
(Reģ. Nr. 40203216173)

https://d34m5i9by2qell.cloudfront.net/agreements/LV/PRIVACY_POLICY.pdf  
34

SIA Crowdestor SME

(Reģ.Nr. 40203248041)

https://crowdestor.com/en/page/complant

 
35

AAS "BALTA"
Reģ. Nr. 40003049409

https://www.balta.lv/lv/par-personas-datu-apstradi

 
36

AAS “BTA Baltic Insurance Company”
Reģ. Nr. 40103840140

https://www.bta.lv/lv/about/privatuma-aizsardziba-bta

 
37

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle
Reģ. Nr. 40103942087

https://www.compensa.lv/privatuma-politika/

 
38 Gjensidige” Latvijas filiāle
Reģ. Nr. 40103595216
https://www.gjensidige.lv/privatums  
39 ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
Reģ. Nr. 40103599913
https://www.ergo.lv/lv/par-ergo/privatuma-politika  
40 "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS
Reģ. Nr. 40003494976

https://www.ban.lv/kompanija/privatuma-politika/

 
41 If P&C Insurance AS Latvijas filiāle
Reģ. Nr. 40103201449

https://www.if.lv/par-lapu/privatuma-politika

 
42 Renti AS Reģ.Nr. 40203174147 https://www.renti.lv/privatuma-politika  
43 Mogo AS Reģ.Nr. 50103541751 https://www.mogo.lv/privatuma-politika   
44 VIA SMS SIA
Reģ. Nr.: 40103259867
https://www.viasms.lv/lv/privatuma-atruna  
45

Expobank AS

Reģ. Nr.:40003043232

https://www.expobank.eu  
46

E-Lats SIA
Reģ. Nr.:40003482835

http://www.e-lats.lv/lv  
47

Fintelum SIA

Reģ. Nr.:40103530120

https://www.fintelum.com/company/about/  
48

DelfinGroup AS
Reģ. Nr.:40103252854

https://banknote.lv/privacy  
49

ViziaFinance SIA
Reģ. Nr.:40003040217

https://vizia.lv/privacy  
50

AVA Fin Latvia SIA
Reģ. Nr. 40103283854

https://www.avafin.lv/privatuma-politika  
51

Balcia Insurance SE

Reģ. Nr. 40003159840

Personas datu apstrādes noteikumi:

Privātuma politika_LV.pdf (balcia.lv)

 
52

AS "Sun Finance Group"
Reģ. Nr. 40203205428

Privātuma politika: 
https://www.finea.lv/lv/privacy-policy 

 
53

Extra Credit SIA, Reģ. Nr.: 40103548796

Privātuma politika: https://www.bino.lv/documents/privacy 

 
54

SIA Farm MGMT, Reģ.

Nr.: 40203323829

Privātuma politika: https://finfarm.lv/privatuma-politika/

 
55

SIA Skyrocket Fintech MGMT, Reģ. Nr.: 50203459231

Privātuma politika: https://digilo.co/privatuma-politika/

 

Aizdevumu un apdrošināšanas produktu salīdzināšanas pakalpojumu, kā arī kredīta starpnieku un apdrošināšanas brokeru pakalpojumu sniegšana ietver ciešu sadarbību ar partneriem, un mēs ar saviem partneriem darbojamies kā kopīgi pārziņi, apstrādājot jūsu personas datus. Zemāk ir redzams saraksts ar mūsu partneriem, kuriem mēs sniedzam jūsu personas datus. Informējam, ka konkrētie partneri, ar kuriem mēs kopīgosim jūsu personas datus, būs atkarīgi no jūsu pieteikuma veida, un mēs neizpaudīsim jūsu personas datus partneriem, uz kuriem jūsu pieteikums neattiecas.

Turklāt, lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu partneri atkarībā no jūsu pieteikuma var arī kopīgot jūsu personas datus ar šādām organizācijām vai iegūt jūsu personas datus no šādām organizācijām: Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, LR Zemesgrāmata, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iedzīvotāju reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS „Crefo birojs” (reģ. Nr. 40103947718), AS Kredītinformācijas birojs (reģ. Nr. 40103673493), SIA „Paus Konsults” (reģ. Nr. 40003352670), SIA „Creditreform Latvijā” (reģ. Nr. 40003255604), Lindorff Oy Latvijas filiāle (reģ. Nr. 40003514990), SIA „Julianus Inkasso Latvija”, (reģ. Nr. 40003717522), UAB “Gelvora” filiāle Latvijā (reģ. Nr. 40103208983), SIA „Konsultatīvā sabiedrība „Conventus”” (reģ. Nr. 40003428538), SIA “Sergel” (reģ. Nr. 40103183181), SIA „CREFO RATING” (reģ. Nr. 40003807493), AS “CREFO Birojs” (reģ. Nr. 40103947718); Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs un citi saskaņā ar mūsu apstrādes mērķi.

Pakalpojumu sniedzēji

Lai sniegtu savus pakalpojumus, mēs paļaujamies uz dažādiem pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, serveru viesošanas, datu centru, mākoņdatošanas, audita, grāmatvedības, juridisko, nodokļu konsultāciju pakalpojumu, zaudējumu administrēšanas, parādu piedziņas, analītikas, tiešā mārketinga, e-pasta, īsziņu sūtīšanas un citu pakalpojumu sniedzēji).

Mūsu izmantotie datu apstrādātāji parasti atrodas Eiropas Savienības dalībvalstīs vai glabā mūsu uzticētos datus Eiropas Savienībā. Tikai daži rūpīgi atlasīti datu apstrādātāji (piemēram, Google) apstrādā datus ārpus Eiropas Savienības. Turklāt, pārvaldot savus sociālo mediju kontus, mēs saņemam un sniedzam datus sociālo tīklu platformu operatoriem (piem., LinkedIn, Facebook, Instagram), kuri darbojas arī ārpus Eiropas Savienības, piem., ASV. Mēs rūpīgi sekojam datu aizsardzības uzraudzības iestāžu praksei un vadlīnijām par datu pārsūtīšanu ārpus Eiropas Savienības, kā arī rūpīgi apsveram nosacījumus saskaņā ar kuriem notiek datu pārsūtīšana un saskaņā ar kuriem dati pēc pārsūtīšanas ārpus Eiropas Savienības tam var tikt apstrādāti un uzglabāti. Lai nodrošinātu atbilstošu datu drošības līmeni un garantētu likumīgu datu pārsūtīšanu, mēs noslēdzam Eiropas Komisijas apstiprinātās līguma standartklauzulas par datu pārsūtīšanu ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) vai ievērojam citus VDAR noteiktos pamatus un nosacījumus.

Trešās puses

Ja nepieciešams un tam ir juridisks pamatojums, mēs sniedzam jūsu datus arī atsevišķiem datu pārziņiem, proti, kompetentajām iestādēm, institūcijām, organizācijām, arī citiem datu pārziņiem, kuri ir tiesīgi saņemt informāciju saskaņā ar piemērojamo likumdošanu un/vai mūsu leģitīmajām interesēm, vai pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Zemāk ir sniegts ne pilnīgs šādu situāciju piemēru saraksts:

mums ir tiesības un pienākums nodot informāciju kompetentajām iestādēm (pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm u.c.) krāpšanas, likumpārkāpumu un noziegumu novēršanas un izmeklēšanas vajadzībām;
mēs sniedzam datus pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir atsevišķi jūsu datu pārziņi (partneri, kuru piedāvājumu saņemšanai esat piekritis utt.).

VI VAI MĒS PAĻAUJAMIES UZ PROFILĒŠANU UN AUTOMATIZĒTU LĒMUMU PIEŅEMŠANU?
Profilēšana ir automatizētas personas datu apstrādes veids, kas sastāv no personas datu izmantošanas, lai novērtētu noteiktus ar jums saistītus personiskos aspektus. Mūsu partneriem ir īpaši svarīgi novērtēt iespējamo kredītrisku un to atbilstoši pārvaldīt. Informējam, ka daži no mūsu partneriem pieteikumos var noteikt īpašus kredītspējas kritērijus, kurus viņi vēlas saņemt un ņemt vērā, sniedzot piedāvājumu. Ņemot vērā katra partnera noteiktos specifiskos profilēšanas pasākumus, daži pieteikumi var netikt pārsūtīti attiecīgajam partnerim. Tāpēc mēs izmantojam profilēšanu, stingri ievērojot mūsu partneru noteiktos parametrus.

VII CIK ILGI MĒS UZGLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?
Šajā Privātuma politikā norādītie personas dati tiek glabāti un citādi apstrādāti ne ilgāk kā šīs Privātuma politikas III sadaļā noteikto periodu attiecībā uz katru attiecīgo datu kategoriju un ne ilgāk kā nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kādiem dati tika ievākti. 

Gadījumos, kad šajā Privātuma politikā nav norādīts datu uzglabāšanas termiņš, jūsu dati tiks uzglabāti ne ilgāk kā nepieciešams to mērķu sasniegšanai, kuriem dati tika ievākti, vai ņemot vērā tiesību aktos noteiktos termiņus.

Pēc šajā Privātuma politikā noteiktā jūsu datu apstrādes un glabāšanas perioda beigām mēs jūsu datus iznīcinām vai neatgriezeniski un uzticami anonimizējam, cik vien drīz iespējams, taču termiņā, kas saprātīgi nepieciešams šādas darbības veikšanai.

Ja saskaņā ar šo Privātuma politiku vienai datu kategorijai var piemērot dažādus apstrādes vai uzglabāšanas periodus dažādiem mērķiem, tiek piemērots ilgākais no piemērojamajiem periodiem.

Jūsu personas datus var glabāt ilgāk, nekā norādīts šajā Privātuma politikā, tikai tad, ja:

jūsu dati ir nepieciešami, lai pareizi administrētu zaudējumus (piemēram, jūs esat nodarījis kaitējumu mums vai citām personām), strīda, sūdzības izskatīšanai un izšķiršanai, mūsu vai trešo pušu leģitīmo interešu aizsardzībai; 
tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēties pret esošām vai potenciālām prasībām, pretenzijām vai tiesiskām darbībām un izmantot savas tiesības;
ir pamatotas aizdomas par pārkāpumiem, pretlikumīgām darbībām, kas ir vai var būt par pamatu izmeklēšanai;
tas nepieciešams, lai nodrošinātu rezerves kopiju, informācijas sistēmu, darbību izsekojamības, statistikas un citu līdzīgu mērķu funkcionēšanu, noturību, integritāti; 
pastāv citi tiesību aktos iekļautie pamatojumi.

VIII JŪSU TIESĪBAS
Jums kā datu subjektam saskaņā ar VDAR ir noteiktas tiesības:

pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem un saņemt savu datu kopiju;
pieprasīt, lai neprecīzi vai nepilnīgi personas dati tiek laboti vai ierobežoti;
pieprasīt dzēst vai ierobežot pārmērīgi vai nelikumīgi apstrādātus personas datus;
iebilst pret savu personas datu apstrādi; 
pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu strukturētā, mašīnlasāmā formātā;
jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, ja datu apstrādes pamatā ir datu subjekta piekrišana (piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas);
iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, LV-1050 Rīga, Latvija, e-pasts: [email protected]), tomēr iesakām vispirms sazināties ar mums, lai mēs kopīgi varētu atrisināt visas jūsu problēmas.

Kā jūs varat sazināties ar mums, lai izmantotu savas tiesības?

Pieprasījumu par savu tiesību izmantošanu varat iesniegt mums šādos veidos:

rakstot uz e-pastu [email protected][IV|TB11]  un ziņojumam pievienojot ar kvalificētu e-parakstu parakstītu pieprasījumu (piem., izmantojot Smart-ID lietotni vai M-parakstu) vai
rakstot uz e-pastu [email protected] un ziņojumam pievienojot notariāli apliecinātu personu apliecinošu dokumenta kopiju.

7.1. Tiesības piekļūt apstrādātajiem datiem un tiesības saņemt personas datu kopiju 

Ja vēlaties saņemt savu personas datu kopiju, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz [email protected].

7.2. Tiesības uz personas datu labošanu

Ja mainās jūsu pieteikumā sniegtie dati (uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, u.c.) vai uzskatāt, ka mūsu apstrādātā informācija par jums ir neprecīza vai nepareiza, jums ir tiesības pieprasīt mainīt, papildināt vai labot šādu informāciju. 

7.3. Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un datu apstrāde, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, tiks pārtraukta. 

Piemēram, jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu saņemt piedāvājumus un informāciju. Šo piekrišanu atsaukšana netraucēs jums turpināt izmantot mūsu un mūsu partneru pakalpojumus, taču tas nozīmēs, ka mēs nevarēsim sniegt jums noderīgus piedāvājumus.

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā šādos veidos:

rakstot uz [email protected];
spiežot uz saites “Atrakstīties no informatīvajiem paziņojumiem” e-pastā.

7.4. Tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrādes pamatā ir leģitīmas intereses

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm. Gadījumā, ja mēs nosūtām jums vispārīgus piedāvājumus un informāciju, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no šādiem piedāvājumiem:

rakstot uz [email protected];
spiežot uz saites “Atrakstīties no informatīvajiem paziņojumiem” e-pastā.

7.5. Tiesības uz dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam) 

Ja pastāv konkrēti personas datu aizsardzības likumdošanā norādītie apstākļi (piemēram, ja ir zudis datu apstrādes pamats u. c.), jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēšam jūsu personas datus. Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums.

Ja iesniegsiet mums pieprasījumu dzēst visus vai daļu savu datu un izteiksiet vēlmi “tikt aizmirstam”, mēs vairs neapstrādāsim tos jūsu datus, kas vairs nebūs nepieciešami nolūkiem, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti. Pēc tam, kad būsiet izmantojis tiesības “tikt aizmirstam”, jūsu personas dati turpmāk tiks apstrādāti šādiem galvenajiem mērķiem un pamatojoties uz šādiem galvenajiem iemesliem (saraksts nav izsmeļošs):

lai izpildītu grāmatvedības, nodokļu prasības, personas dati tiks tālāk apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu (datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu datu pārzinim uzlikto juridisko pienākumu);
lai apstrādātu klientu sūdzības un citus pieprasījumus un jautājumus, personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu (datus nepieciešams apstrādāt, lai izpildītu līgumu, kuras līgumslēdzēja puse ir datu subjekts);
strīdu un zaudējumu administrēšanas gadījumā, lai īstenotu citas mūsu juridiskās prasības un aizsargātu mūsu tiesības, dati tiks turpmāk apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (datu apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu datu pārziņa vai trešās puses leģitīmās intereses). 
7.6. Tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu

Noteiktos gadījumos, kas norādīti personas datu aizsardzības tiesību aktos (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, ja jūs apstrīdat datu pareizību, esat izteicis iebildumu pret datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm u.c.), jums ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi. 

Tomēr mums ir jānorāda, ka datu apstrādes ierobežojumu dēļ un šādu ierobežojumu laikā mēs varam nespēt jums nodrošināt visus pakalpojumus.

Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums. 

7.7. Tiesības uz datu pārnesamību

Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums. 

7.8. Tiesības iesniegt sūdzību 

Ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam jūsu datus, pārkāpjot VDAR prasības, mēs vienmēr lūdzam vispirms sazināties ar mums tieši. Mēs ticam, ka mūsu labās gribas centieni būs pietiekami, lai kliedētu jebkādas jūsu šaubas, atbildētu uz jūsu jautājumiem, apmierinātu pieprasījumus un labotu jebkādas mūsu pieļautās kļūdas. 

Ja jūs neapmierina mūsu piedāvātais problēmas risinājums vai, jūsuprāt, neveicam darbības, kas jāveic, lai apmierinātu jūsu pieprasījumu, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (Elijas iela 17, LV-1050 Rīga, Latvija, e-pasts: [email protected]).

KĀ MĒS NODROŠINĀM JŪSU PERSONAS DATU DROŠĪBU?
Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskos un tehniskos personas datu drošības pasākumus, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi un pret nejaušu to nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu. Šādi pasākumi ir izvēlēti, ņemot vērā riskus, kas var rasties jūsu kā datu subjekta tiesībām un brīvībām.

Mēs regulāri uzraugām savas sistēmas, lai novērstu iespējamus pārkāpumus vai uzbrukumus, taču nav iespējams garantēt pilnīgu tiešsaistē pārraidītās informācijas drošību. Atgādinām, ka jūs sniedzat mums informāciju, izmantojot interneta savienojumu pēc saviem ieskatiem un uzņemoties ar to saistītos riskus.

 • JŪS VARAT SAZINĀTIES AR MUMS ŠĀDOS VEIDOS:
  SIA “Altero”, Rīga, Mūkusalas iela 42A, LV-1004, [email protected][IV|TB12] ; Tel.
 • +371 265 831 44
 • SIA “Altero Insurance”, Rīga, Mūkusalas iela 42A, LV-1004, [email protected][IV|TB13] ; Tel.
  +371 265 831 44

Informējam, ka esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu (DAS), ar kuru Jūs esiet laipni aicināti sazināties par visiem jautājumiem, kas attiecas uz šo Privātuma politiku un datu apstrādi, ko veic SIA "Altero", rakstot uz e-pastu [email protected].  [IV|TB14] [MG15] [IV|TB16]