Par Altero Insurance

Par Altero Insurance

Altero Insurance ir apdrošināšanas starpnieks, kurš nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi un darbojas klienta vārdā un interesēs.

Kontakti un rekvizīti

 • Nosaukums: SIA Altero Insurance
 • Reģistrācijas numurs: 40203251681
 • E-pasts: [email protected]
 • Tālrunis: +371 22196655
 • Darba laiks:
 • Darba dienās 9.00 - 18.00

Informācija par apdrošināšanas starpnieku

Altero Insurance ir reģistrēts Latvijas Bankas uzturētajā, publiskajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā ar reģistrācijas numuru 06.09.02/2297.

Pārliecināties par Altero Insurance reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā var pieprasot informāciju Latvijas Bankai vai tās mājas lapā Latvijas Banka

Pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas Informāciju par Apdrošināšanas starpnieka darbību, Apdrošināšanāšanas produkta informācijas dokumentu, Apdrošināšanas noteikumus, rēķinu par polisi un citus apdrošināšanas dokumentus var saņemt papīra formā bez maksas Altero Insurance birojā - Mūkusalas ielā 42B, Rīga, LV-1004

Altero Insurance sniedz rekomendācijas un ieteikumus, sagatavo piedāvājumu, pamatojoties uz vispusīgu apdrošinātāju piedāvājumu analīzi. OCTA apdrošināšanā lētākie piedāvājumi tīmekļvietnē tiek izcelti tumšākā krāsā.

Altero Insurance sniedz Klientam objektīvu informāciju par piedāvātajiem apdrošināšanas produktiem saprotamā veidā, lai klients, pamatojoties uz saņemto informāciju, varētu pieņemt lēmumu. Šo informāciju Altero Insurance sagatavo atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai un Klienta kategorijai.

Altero Insurance ir līgumiskas saistības nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu sekojošu apdrošinātāju interesēs:

 • Balcia Insurance SE

  Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1010

 • Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Balta”

  Juridiskā adrese: Biķernieku iela 17, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1039

 • AAS “BTA Baltic Insurance Company”

  Juridiskā adrese: Sporta iela 11, Rīga, LV-1013

 • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

  Juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-10133

 • ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle

  Juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74, Rīga, LV-1039

 • If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

  Juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010

 • Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle interesēs

  Juridiskā adrese: Vienības gatve 87H, Rīga, LV-1004

 • “Baltijas Apdrošināšanas Nams” apdrošināšanas akciju sabiedrība

  Juridiskā adrese: Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010

Altero Insurance atlīdzības veids par piedāvāto apdrošināšanas līgumu ir atlīdzība (komisija) par apdrošināšanas izplatīšanu, kas ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā.

Altero Insurance nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla, nevienā apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības Altero Insurance, kas aptver 10 un vairāk procentu no Altero Insurance balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.

Pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas Informāciju par Apdrošināšanas starpnieka darbību, Apdrošināšanāšanas produkta informācijas dokumentu, Apdrošināšanas noteikumus, rēķinu par polisi un citus apdrošināšanas dokumentus var saņemt papīra formā bez maksas Altero Insurance birojā - Mūkusalas ielā 42B, Rīga, LV-1004

Altero Insurance tīmekļa vietnē www.altero.lv iespējams iegādāties OCTA apdrošināšanu no sekojošiem apdrošinātājiem: Balcia Insurance SE, Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Balta”, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle. Lai saņemtu “Baltijas Apdrošināšanas Nams” apdrošināšanas akciju sabiedrība un AAS “BTA Baltic Insurance Company” OCTA piedāvājumu, jāsazinās ar Altero Insurance, rakstot e-pastu uz [email protected]

Informācija atjaunota 23.02.2023.

Klientu sūdzību izskatīšana

Ikvienai personai ir tiesības iesniegt ārpustiesas ceļā sūdzību Altero Insurance par Altero Insurance sniegtajiem pakalpojumiem. Sūdzību izskatīšanas procedūra pieejama www.altero.lv mājaslapā šeit

Apdrošināšanas noteikumi