Lietošanas noteikumi

1. Vispārēja informācija

1.1. Portāls www.altero.lv (turpmāks – Portāls) ir paredzēts kreditēšanas piedāvājumu saņemšanai un to salīdzināšanai savā starpā. Kreditēšanas piedāvājumus izsaka Portālā minētās bankas un kredītdevēji, kuri nodarbojās ar patērētāju kreditēšanu, turpmāk tekstā - Kredītdevēji. SIA Altero sniedz bezmaksas aizdevumu starpniecības pakalpojumus.

1.2. Pirms uzsākt Portāla lietošanu, Lietotājam jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un jāapliecina piekrišana noteikumiem, aizpildot atbilstošu atzīmi. Ja Lietotājs nepiekrīt Portāla lietošanas noteikumiem, Lietotājam nav tiesības lietot šo Portālu.

1.3. Portāla darbību nodrošina SIA “Altero”, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 40103981737, turpmāk - Portāla uzturētājs.

2. Personas datu apstrāde

2.1. Lietotājs, reģistrējoties Portālā, piekrīt šiem lietošanas noteikumiem. Pēc Lietotāja reģistrācijas Portālā automātiski tiek izveidots Lietotāja profils.

2.2. Lietotāja profila piekļuvei un izmantošanai Portālā Lietotājs tiek identificēts pēc Lietotāja e-pasta adreses un paroles.

2.3. Lai reģistrētos portālā, nepieciešams ievadīt lietotāja personas datus. Apliecinot Portāla lietošanas noteikumus, Lietotājs apliecina, ka lūdz veikt Lietotāja personas datu apstrādi, lai saņemtu kreditēšanas piedāvājumus no Kredītdevējiem.

2.4. Lietotājs apliecina, ka piekrīt viņa personas datu nodošanai Portālā minētajām Kredītdevējiem, lai tie var izteikt kreditēšanas piedāvājumu.

2.5. Lietotājs ir informēts, ka Portāla uzturētājs veic personas datu vākšanu, lai nodotu tos izskatīšanai Kredītdevējiem. Aizpildot pieteikumu Portālā, Lietotājs apliecina, personas datu nodošanu Kredītdevējiem. Lietotājs tiks reģistrēts Kredītdevēja mājas lapā.

2.6. Lietotājs ir informēts, ka Portāla uzturētājs neatbild par datu apstrādi pie Kredītdevēja.

2.7. Lietotājs piekrīt, ka Portāla uzturētājs izmanto Lietotāja profilā norādīto adresi, e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru komerciālu paziņojumu sūtīšanai par Portāla uzturētāja vai Portāla uzturētāja un Kredītdevēju piedāvātajiem produktiem, pakalpojumiem vai rīkotajām akcijām.

2.8. Lietotāja datu dzēšana tiek veikta pēc Lietotāja pieprasījuma.

3. Lietotāja pienākumi

3.1. Lietotājam ir pienākums veikt reģistrāciju Portālā un lietot Portālu, uzrādot savus personas datus.

3.2. Lietotājam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas, lai reģistrētos Portālā.

3.3. Lietotājam ir pienākums nenodot trešajām personām savu lietotāja paroli, bet gadījumā, ja lietotājam ir aizdomas, ka parole nonākusi trešās personas rīcībā, nekavējoties ziņot Portāla uzturētājam: info@altero.lv

3.4. Pirms pieteikšanās kreditēšanas piedāvājumu saņemšanai iepazīties ar Lietotāja vispārējiem noteikumiem, Privātuma un datu apstrādes noteikumiem.

4. Lietotāja tiesības

4.1. Lietotājam ir tiesības bezmaksas izmantot Portāla pakalpojumus.

4.2. Lietotājam ir tiesības pieprasīt savu ievadīto datu dzēšanu.

4.3. Lietotājam ir tiesības pieprasīt, kad, kādām personām, kādā apjomā un ar kādu pamatojumu nodoti viņa personas datu. Tiesības pieprasīt šādu pakalpojumu bez maksas ir vienu reizi gadā. Lietotājam netiek sniegta informācija par personas datu nodošanu iestādēm, kuram ir tiesības apstrādāt datus bez datu subjekta piekrišanas.

5. Atbildības ierobežojums

5.1. Portāls nodrošina informācijas sniegšanu par Kreditdevēju pakalpojumu sniedzēju piedāvājumiem, Kreditēšanas pakalpojumu sniegtās informācijas attēlošanu un Lietotāja datu nodošanu Portālā minētājiem Kredītdevējiem.

5.2. Portāls neatbild par Lietotāja izvēli saņemt aizdevumu vai izvēlētā aizdevuma noteikumiem.

5.3. Portāls neatbild par darbībām, kuras Lietotāja vārdā veikušas trešās personas, kuras ieguvušas Lietotāja lietotājvārdu un paroli, ja vien šāda lietotājvārda un paroles iegūšana nav notikusi, izmantojot Portāla ievainojamības.

5.4. Portāla uzturētājs nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem Portāla darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai sakaru traucējumi starp Lietotāja iekārtām un Portālu.

6. Konfidencialitāte

6.1. Visi Lietotāja dati, kuri ievadīti portālā tiek nodoti apstrādei tikai Kredītdevējiem, kuri ir minēti Portālā. Lietotāja dati trešajām personām tiek nodoti tikai normatīvajos aktos tieši noteiktajos gadījumos un tikai normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

7. Intelektuālā īpašuma tiesības

7.1. Visas autora mantiskās un nemantiskās tiesības pieder SIA “Altero”, reģistrācijas numurs 40103981737 .

7.2. Portāla lietotājiem aizliegts lietot portālu tam neparedzētam nolūkam, tajā skaitā ievadīt ievadlaukos nepieprasītu informāciju.

8. Vispārējs brīdinājums

8.1. Aizņematies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atdot aizdevumu!

8.2. Par svešas mantas tiesību uz šādu mantu, vai citu mantisku labumu iegūšanu, apzināti ievadot automatizētā datu apstrādes sistēmā nepatiesus datus, lai ietekmētu tas resursu darbību (datorkrāpšanu), nelikumīgām darbībām ar automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu ietekmēšanas ierīcēm draud kriminālatbildība saskaņā ar Latvijas Krimināllikumu.